દસાડા તાલુકાના પાટડી ગામના ખેડુતોને નુકશાન ન થાય તે રીતે વીજલાઈન નાખવાનો હુકમ

દસાડા તાલુકાના પાટડી ગામના ખેડુતોને નુકશાન ન થાય
તે રીતે વીજલાઈન નાખવાનો હુકમ

માહિતી બ્‍યુરો, સુરેન્‍દ્રનગરઃ

-સુરેન્‍દ્રનગર જિલ્‍લા મેજીસ્‍ટ્રેટશ્રી કે.રાજેશે એક હુકમ દ્વારા રાજયના જાહેરહિતમાં અને રાજય અને રાષ્‍ટ્રના વિકાસને ધ્‍યાનમાં રાખી તમામ વ્‍યકિત અને તમામ ઔદ્યોગિક એકમો તેમજ તમામ ખેડુત ખાતેદારોને વીજ પુરવઠો નિયમિત અને પુરા દબાણથી મળી રહે
તે માટે દસાડા તાલુકાના પાટડી ગામના ખાતેદાર ખેડુતોની જમીનમાં ઓછામાં ઓછુ નુકસાન થાય તે રીતે ગુજરાત એનર્જી ટ્રાન્‍સમીશન કોર્પોરેશન લીમીટેડ, લીંબડીને ૬૬ કે.વી. કામલપુર સબ સ્‍ટેશનથી સુચિત ૬૬ કે.વી. પાટડી સબ સ્‍ટેશન સુધી જતી બેવડી વીજલાઈન નાખવાના કામ માટે તેના મંજુર થયેલ નિશ્વિત રૂટમાં આવતા ખેડુત ખાતેદારના ખેતર/જમીનમાંથી પસાર કરવા ઈન્‍ડીયન ટેલિગ્રાફ એકટ-૧૮૮૫ની કલમ-૧૬ હેઠળ મળેલ સત્તાની રૂએ મંજૂરી આપી છે.
આ હુકમનું પાલન ન કરનાર ઈન્‍ડીયન પીન કોડ-૧૮૬૦ની કલમ-૧૮૮ હેઠળ સજાને પાત્ર
બનશે તથા ગુજરાત એનર્જી ટ્રાન્‍સમીશન કોર્પોરેશન લીમીટેડ લીંબડી તરફથી વીજ લાઈન નાંખવાના કારણે પ્રોપર્ટી માલિકોને થનાર નુકસાન સામે પ્રવર્તમાન કાયદા અને કંપનીના નિયમો મુજબ પુરેપુરૂ વળતર ચુકવવાનું રહેશે તેમજ એનર્જી ટ્રાન્‍સમીશન કોર્પોરેશન લીમીટેડ તરફથી ચુકવવામાં આવનાર વળતર બાબતના કોઈપણ વાંધા સામે પ્રોપર્ટી માલીક નામદાર ડીસ્‍ટ્રીકટ કોર્ટ સમક્ષ અપીલ કરી શકે
છે. તેવો હુકમ કરવામાં આવ્‍યો છે.

Translate »
%d bloggers like this: