વાપી ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનના ઇગ્લીશ દારૂના ગુન્હામાં દોઢ વર્ષથી નાસ્તો ફરતો લીસ્ટેડ આરોપી પકડી પાડતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ભાવનગર તથા પેરોલ ફ્રલો સ્કોડ ભાવનગર

ભાવનગર રેન્જ નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક શ્રી અશોક કુમાર યાદવ સાહેબે તથા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી જયપાલસિંહ રાઠોડ સાહેબે ભાવનગર, લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચનાં પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી વી.વી.ઓડેદરા તથા પો.સબ.ઇન્સ. શ્રી એન.જી.જાડેજા તથા એલ.સી.બી. સ્ટાફનાં માણસોને ભાવનગર જિલ્લા વિસ્તારમાં નાસ્તા ફરતા આરોપીઓ પકડવા તથા મિલ્કત સબંઘી ગુન્હા ડીટેકટ કરવા માટે સખત સુચના આપેલ.

જે સુચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ ભાવનગર, એલ.સી.બી. સ્ટાફનાં માણસો મહુવા પો.સ્ટે. વિસ્તારમાં નાસતા ફરતા આરોપીઓને પકડવા અંગે પેટ્રોલીંગમાં હતા. તે દરમ્યાન બાતમી રાહે હકીકત મળેલ કે,વાપી ટાઉન પો.સ્ટે. પ્રોહી ગુ.ર.નં.૫૦૬/૨૦૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫એઇ,૮૧,૯૮(૨) મુજબના ગુન્હાના કામે નાસતો ફરતો આરોપી શરદકુમાર ચંપકલાલ પંડયા રહે.૪/બી, શિક્ષક સોસાયટી,બી/એચ ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ, મહુવા જી.ભાવનગર વાળા સફેદ કલરનો શર્ટ અને મરૂન કલરનુ પેન્ટ પહેરીને મહુવા, એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ પાસે ઉભેલ છે. તેવી હકીકત મળતા જે હકીકત આધારે બાતમી વાળી જગ્યાએ તપાસ કરતા ઉપરોક્ત હકીકતના વર્ણન વાળો ઇસમ મળી આવતા તેનુ નામઠામ શરદકુમાર ચંપકલાલ પંડયા ઉ.વ.૫૪, ધંધો- ડ્રાઇવીંગ રહે.૪/બી, શિક્ષક સોસાયટી,બી/એચ ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ, મહુવા, જી.ભાવનગર વાળો હોવાનુ જણાવેલ અને મજકુર ઇસમ વાપી ટાઉન પો.સ્ટે. પ્રોહી ગુ.ર.નં.૫૦૬/૨૦૧૯ પ્રોહી કલમ ૬૫એઇ,૮૧,૯૮(૨) મુજબના ગુન્હા ના કામે નાસતો ફરતો આરોપી હોય અને જેથી મજકરુ આરોપીને હસ્તગત કરીને આગળની કાર્યવાહી માટે મહુવા પો.સ્ટે. જી. ભાવનગરને સોપી આપેલ છે.

આ સમગ કામગીરીમાં એલ.સી.બી.નાં પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી વી.વી.ઓડેદરા તથા પો.સબ.ઇન્સ. શ્રી.એન.જી.જાડેજા સુચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ એલ.સી.બી. હે.કોન્સ. જે.આર.આહિર તથા પો.કોન્સ. તરૂણ ભાઇ નાંદવા તથા ભદ્રેશભાઇ પંડયા તથા તથા નરેશભાઇ બારૈયા વિગેરે સ્ટાફનાં માણસો જોડાયા હતાં.

Translate »
%d bloggers like this: