કર્ણાટકના રાજ્યપાલશ્રી વજુભાઈ વાળા ગીર સોમનાથ જિલ્લાના પ્રવાસે

કર્ણાટકના રાજ્યપાલશ્રી વજુભાઈ વાળા ગીર સોમનાથ જિલ્લાના પ્રવાસે

  ગીર સોમનાથ તા.૧૬, કર્ણાટકના રાજ્યપાલશ્રી વજુભાઈ વાળા ગીર સોમનાથ જિલ્લાના પ્રવાસે આવનાર છે. તેઓશ્રી તા.૧૭-૦૮-૨૦૧૯ના રોજ સવારે ૧૧ થી ૧૨ કલાક સુધી સોમનાથ મહાદેવના દર્શન-પુજા કરશે.

Translate »
%d bloggers like this: