પાકમાં વિવિધ તત્વોનુ કાર્ય

પાકમાં વિવિધ તત્વોનુ કાર્ય

1. નાઇટ્રોજન (N)
– વાનસ્પતિક વૃધ્ધિ
– એમિનો એસીડ, પ્રોટીન તથા ઉત્સેચકોના નિર્માણમા મદદરૂપ થાય છે.
– હરિતકણના નિર્માણ માટે

2. ફોસ્ફોરસ (P)
– મુળ, ડાળીઓ તથા ફૂલના વિકાસ માટે
– ATP ના બંધારણમા
– થડના મજબુત વિકાસ માટે
– પ્રકાશસંષ્લેશણમા મહત્વનો રોલ

3. પોટાશ (K)
– ફળના વિકાસ માટે
– ફળની ગુણવત્તા માટે
– રોગ પ્રતિકારકતા વધારે છે
– પર્ણરંધ્રો નુ નિયમન કરે છે
– નાઇટ્રોજનનુ ઉપાડ વધારે છે

4. કેલ્શિયમ (Ca)
– કોષના બંધારણમા
– કોષ વિભાજન દ્વારા પાન-ફળની વૃધ્ધિ માટે
– શરૂઆતના મૂળના ઝડપી વિકાસ માટે

5. મેગ્નેશીયમ (Mg)
– હરિતકણના બંધારણ માટે
– છોડના લીલાશ (રંગ) માટે
– ફોસ્ફેટ મેટાબોલીઝમમાં પણ મદદરૂપ થાય છે

6. સલ્ફર (S)
– એમિનો એસીડના નિર્માણ માટે
– હરિતકણના નિર્માણ માટે
– તેલની ટકાવારી વધારવા માટે
– છોડની રોગપ્રતિકારકતા વધારે છે

7. ઝિંક / જસત (Zn)
– ઓક્સિન અંત:સ્રાવનુ નિર્માણ કરી છોડની અગ્રકલિકાનો વિકાસ કરે છે
– ફુલ અને ફળના વિકાસ માટે
– ડ્ણા ના બંધારણમા મહત્વનો રોલ છે
– વધુ ઉત્પાદન ઝિંક વગર શક્ય નથી
– ફોસ્ફોરસ અને નાઇટ્રોજનનો ઉપાડ વધારે છે

8. બોરોન (B)
– કોષના વિભાજન અને વિકાસ માટે
– છોડમા શર્કરાનુ પરિવહન કરે છે
– ફુલનુ ફલીનીકરણ વધારે છે
– ફળના વિકાસ માટે
– બોરોન છોડમા કેલ્શિયમનુ પરિવહન વધારે છે.

9. કોપર / તાંબુ (Cu)
– પ્રકાશસંષ્લેસણ મા ખુબ જ મદદરૂપ
– કાર્બન એકત્રીકરણમા મદદરૂપ
– જમીનની ફુગ સામે રક્ષણ આપે છે

10. લોહતત્વ (Fe)
– હરિતકણના નિર્માણ માટે મદદરૂપ
– રંગદ્રવ્યના નિર્માણ માટે
– ઉત્સેચકોના નિર્માણ માટે
– વિટામિન-A ના અને પ્રોટીનના નિર્માણ માટે

11. મેંગેનિઝ (Mn)
– હરિતકણના નિર્માણ માટે
– નાઇટ્રોજનના મેટાબોલીઝમ માટે
– બીજની ઉગાઉશક્તિ વધારે છે.
– ફોસ્ફોરસ અને કેલ્શિયમની હાજરીમા ફળને પરિપક્વ બનાવે છે

12. મોલિબ્ડેનમ (Mo)
– ઉત્સેચકીય પ્રક્રિયાને વેગ આપે છે
– એમિનો એસીડનુ નિર્માણ કરે છે
– રાયઝોબિયમ દ્વારા નાઇટ્રોજનનુ સ્થાપન કરે છે

13. નિકલ (Ni)
– ઉત્સેચકીય પ્રક્રિયાને વેગવંત્તી બનાવે છે
– નાઇટ્રોજનના નિર્માણ માટે મદદરૂપ
– યુરીએઝ ઉત્સેચકની પ્રક્રિયા વધારે છે

14. ક્લોરાઇડ (Cl)
– પ્રકાશસંશ્લેશણ માટે જરુરી

અહેવાલ :- ઉત્તમભાઈ વસોયા

મેળવો દરેક અપડેટ આપના મોબાઈલ પર નીચેના બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરી નોટિફિકેશન ઓન કરો અને મેળવો દરેક ન્યુઝ

Translate »
%d bloggers like this: