દારૂની ૯૬ સાથે કુલ રૂ.૪૮,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે એક ઇસમને ઝડપી પાડતી તળાજા પોલીસ

ભારતીય બનાવટની વિદેશી દારૂની બોટલ નગં- ૯૬ સાથે કુલ રૂ.૪૮,૦૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે એક ઇસમને ઝડપી પાડતી તળાજા પોલીસ

 મ્હે.પોલીસ અધીક્ષક.સા.શ્રી ભાવનગર દ્રારા પ્રોહી /જુગાર ની બદી નેસ્તનાબુદ કરવા માટેની ડ્રાઇવ અન્વયે મહુવા ડીવીઝનના નાયબ પોલીસ અધીક્ષક.સા.શ્રી ની સુચના મુજબ તળાજા પોલીસ સ્ટેશનના I/c પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર સા.શ્રી ના માર્ગદર્શન હેઠળ ડી’સ્ટાફના હેડ .કોન્સ. એસ.વી.બોરીચા તથા પો.કોન્સ.ભાવેશભાઇ લાભશંકરભાઇ બારૈયા તથા કપિલભાઇ નીરૂભાઇ તથા તેજપાલસિહ ટેમુભા તથા દિગ્વિજયસિહ રઘુવીરસિહ એ રીતે ના પો.સ્ટે.વિસ્તારમા પ્રોહી /જુગાર અંગે પેટ્રોલીંગમા હતા તે દરમિયાન પો.કોન્સ કપિલભાઇ નીરૂભાઇ ને બાતમી મળેલ કે પાવઠી ગામ ખોડીયાર નગર તળાવ પાસે બે ઇસમ વિદેશી દારૂ રાખી વેચાણ કરે છેે. જે હકિકતવાળી જગ્યા એ પ્રોહી રેઇડ કરતા મજકુર અતુલભાઇ જયંતિભાઇ બારૈયા રહે.તળાજા ગોપનાથ રોડ વાળો હાજર મળી આવેલ સદરહુ જગ્યાએ ઓરડી ની અંદર શેટી નીચે પેટી નંગ-૬ તથા સીમેન્ટની થેલી -૨ મળી આવેલ જેમાં જોતા પાર્ટી સ્પેશ્યલ તથા બ્લુયુ મુન બ્રાન્ડ ની ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂ ની સીલપેક બોટલ નંગ -૯૬ જેની કુલ કિ.રૂ. ૪૮૦૦૦/- નો મુદામાલ રાખી આરોપી અતુલભાઇ જયંતિભાઇ બારૈયા પકડાઇ જઇ તેમજ બાલો વીનુભાઇ વાઘેલા રહે.પાવઠી તા.તળાજા વાળો હાજર નહી મળી આવી મજકુર બંન્ને આરોપી વિરૂધ્ધમાં પ્રોહી કલમ-૬૫ .ઇ,૮૧, ૧૧૬(બી), મુજબનો ગુન્હો રજી.કરી ધોરણસર કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે

આ કામગરીમાં તળાજા પોલીસ સ્ટેશનના ડી’સ્ટાફના હેડ .કોન્સ. એસ.વી.બોરીચા તથા પો.કોન્સ.ભાવેશભાઇ લાભશંકરભાઇ બારૈયા તથા કપિલભાઇ નીરૂભાઇ તથા તેજપાલસિહ ટેમુભા તથા દિગ્વિજયસિહ રઘુવીરસિહ વિગેરે સ્ટાફના માણસો જોડાયા હતા

Avatar

Pd Dabhi

Pd Dabhi Ceo:-LIVECRIMENEWS આપની આસપાસ બનતી દરેક ઘટનાને મોકલી આપો અમારા સુધી ફોટા વિગત વિડીયો અમારા ઈમેલ કે વોટ્સએપ પર pddabhitalaja@gmail.com 9714577186

Read Previous

લોકસભા ભાવનગરન લાઈવ અપડેટ

Read Next

આરોપીના જામીન ફગાવી દેતી રાજપીપળા કોર્ટ

Translate »
%d bloggers like this: