તળાજા તાલુકાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા મામલતદારને આવેદનપત્ર

તળાજા તાલુકાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા મામલતદારને આવેદનપત્ર

આજરોજ તળાજા મામલતદાર ને વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું 20 તારીખે આવનારી બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ની પરીક્ષા રદ્દ કરવામાં આવીછે. જેમના વિરોધમાં વિદ્યાર્થીઓના વિશાળ હિતમાં ધ્યાન રાખીને આજરોજ તળાજા તાલુકાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા આ પરીક્ષા બિન સચિવાલય ક્લાર્ક ની ધોરણ 12ના જે વિદ્યાર્થીઓ અરજદાર હતા તેમના ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખી

આ પરીક્ષાને 12માં ધોરણના ની શૈક્ષણિક યોગ્યતા માન્ય રાખી આ પરીક્ષા લેવામાં આવે એવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી જો આ પરીક્ષા લેવામાં નહીં આવે તો આગામી દિવસોમાં ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરવામાં આવશે જે બાબતે આજરોજ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી તેમાં તળાજાના વિદ્યાર્થી આગેવાન નાગરાજભાઇ બરાળ, ગૌરાંગભાઈ બાલધિયા, શીવાભાઈ ડાભી વગેરે વિદ્યાર્થીઓ હાજર રહ્યા હતા.
અમારી દરેક અપડેટ મેળવવા માટે નીચેના બેલ આઈકોન પર ક્લિક કરી નોટિફિકેશન ઓન કરો અને મેળવો અમારી દરેક અપડેટ

Translate »
%d bloggers like this: