આજ રોજ તા ૦૧/ ૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ તળાજા તાલુકાના પ્રતાપરા ગામે ચાલતા મનરેગા યોજનામા મજુરી કામ કરતા ૧૨૫૦ . મજુરોને ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા ધોમધખતા તાપમા કામકરતા મજુરોને ઠંડુ વરીયાળી સરબત વિતરણ કરતા ભારતીય જનતા પાલ્ટી

આજ રોજ તા ૦૧/ ૦૬/૨૦૨૦
ના રોજ તળાજા તાલુકાના પ્રતાપરા ગામે ચાલતા મનરેગા યોજનામા મજુરી કામ કરતા ૧૨૫૦ . મજુરોને ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા ધોમધખતા તાપમા કામકરતા મજુરોને ઠંડુ

વરિયાળી શરબત આપવામાં આવ્યુ અને કોરોના મહારોગ સામે રક્ષ્ણ આપતી આલ્બા ૩૦ હોમયોપેથીક દવાનુ વિતરણ કરવામા આવ્યું . આ પ્રસંગે જિલ્લા ભાજપના કિસાન મોર્ચાના મહામંત્રી  સી પી સરવૈયા . જિલ્લા પંચાયત બાંધકામ સમિતીના ચેરમેન  ગૌતમભાઈ

ચૌહાણ  . નગરપાલિકાના પ્રમુખ  સુરેન્દ્રસિંહ સરવૈયા . તાલુકા પંચાયત ના પ્રમુખ  ચંદુભાઈ મકવાણા  તાલુકા વિકાસ અધિકારી  જાડેજા સાહેબ  નગર સેવક  ધરમેન્દ્રસિહ વાળા.

 

પીનુભાઈ સરવૈયા . તા પં સભ્ય  મેધજીભાઈ ભાલીયા યુવા મોર્ચાના  અશ્વિનભાઈ ચૌહાણ પ્રતાપરા ગામના સરપંચ. અને પંચાયત ની ટીમ અને  પીથલપુર PHC હેલ્થ વર્કર અને ડૉકટરો તેમજ ભારતીય જનતા પાર્ટી ના કાયૅક્રતૉઓએ હાજરી આપી હતી.

Translate »
%d bloggers like this: