તાપીના પાણીની આવક વધતા તંત્ર આવ્યું હરકતમાં

તાપીના પાણીની આવક વધતા તંત્ર આવ્યું હરકતમાં નીચાણવાળા વિસ્તાર ખાલી કરાવાયા તાપી કિનારાના વિસ્તારને ખાલી કરાવાયા લોકોને કિનારેથી સલામત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા પોલીસ અને રેસક્યું ટિમ દ્વારા કામગીરી હાથ ધરાઇ … Read More

ડાભી પરીવાર સુરત દ્વારા સ્નેહમિલન તેમજ ઈનામ વિત્રણ કાર્યક્રમ યોજાશે

ડાભી પરીવાર સુરત દ્વારા સ્નેહમિલન તેમજ ઈનામ વિત્રણ કાર્યક્રમ યોજાશે આગામી તારીખ 30/06/2019 ના રોજ ડાભી પરિવાર સુરત દ્વારા પરિવાર નું સ્નેહ મિલન તેમજ ઈનામ વિત્રણ કાર્યક્રમ યોજાશે જેમાં ડાભી … Read More

Translate »
%d bloggers like this: