એમ.કે.ટેકનો સાયન્સ સ્કૂલ તળાજા મા જન્માષ્ટમી પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી

એમ.કે.ટેકનો સાયન્સ સ્કૂલ તળાજા જન્માષ્ટમી પર્વની ઉજવાયો માઇક્રો ગ્રુપ સુરત સંચાલિત,  એમ.કે.ટેકનો સાયન્સ સ્કૂલ તળાજા જન્માષ્ટમી પર્વની ઉજવાયો  ઉપરોકત શાળામાં જન્માષ્ટમી પર્વ નો કાર્યક્રમ યોજાયો, જેમાં જેમાં પ્રાથમિક અને માધ્યમિક … Read More

તળાજા તાલુકાનું ગૌરવ

તળાજા શહેરનું ગૌરવ તાજેતરમાં કેન્દ્રિય પ્રવેશ પરીક્ષા દ્વારા લેવાયેલ જીઈઈ એડવાન્સ પરીક્ષામાં માનકુંવરબા ઉચ્ચતર માધ્યમિક (એમ.કે.ટેકનો).શાળા તળાજાનો વિદ્યાર્થી પ્રજાપતિ યશકુમાર પુંજાભઆઈ એ સમગ્ર ભારત દેશમાં ૪૧૦૬ ક્રમનો રેન્ક પ્રાપ્ત કરી … Read More

Translate »
%d bloggers like this: