કઈ પરીક્ષા રઈ રદ

કઈ પરીક્ષા રઈ રદ ગુજરાત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા મિત્રો મેટે મહત્વના સમાચાર બિન સચિવલય ક્લાર્ક અને ઓફિસ આસિસ્ટન્ટની પરીક્ષા મોકૂફ 20 ઓક્ટોબરે યોજાવાની હતી પરીક્ષા ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી … Read More

શનિવારના રોજ વલભીપુર ITI ખાતે ભરતીમેળો

તા. 3/8/2019, શનિવારના રોજ વલભીપુર ITI ખાતે ભરતીમેળો રાખેલ છે. વલભીપુર આઈ.ટી.આઈ માં રોજગાર ભરતી મેળો કૅમ્પસ ઇન્ટરવ્યૂ સ્થળ :- આઇ.ટી.આઈ. વલભીપુર, કલ્યાણપુર રોડ, ૧૨૦ કેવી સબ-સ્ટેશનની સામે, વલભીપુર. જી. … Read More

Translate »
%d bloggers like this: