ગુરૂઆશ્રમ બગદાણા માં ભોજન શાળા ધર્મશાળા સહીત નાં વિભાગો તા. 31 માર્ચ સુધી કરાયા બંધ

ગુરૂઆશ્રમ બગદાણા માં ભોજન શાળા ધર્મશાળા સહીત નાં વિભાગો તા. 31 માર્ચ સુધી કરાયા બંધ   બજરંગ દાસ બાપા સીતારામ સનાતન સંસ્થા ગુરૂઆશ્રમ બગદાણા દ્વારા જાહેર જનતા અને યાત્રિકોને નમ્ર … Read More

આજથી ગુરૂદતાત્રેય આશ્રમ ગૌશાળામાં ભાગવત કથા નો પ્રારંભ

  આજથી ગુરૂદતાત્રેય આશ્રમ ગૌશાળામાં ભાગવત કથા નો પ્રારંભ મહુવા તાલુકાના બગદાણાધામ થી નજીક આવેલ ગુરુદત્તાત્રેય આશ્રમ – ગૌશાળા કોટીયા ( બાવાવાળા ) માં તા . 21 – 2 થી … Read More

Translate »
%d bloggers like this: