તાપીના પાણીની આવક વધતા તંત્ર આવ્યું હરકતમાં

તાપીના પાણીની આવક વધતા તંત્ર આવ્યું હરકતમાં
નીચાણવાળા વિસ્તાર ખાલી કરાવાયા
તાપી કિનારાના વિસ્તારને ખાલી કરાવાયા
લોકોને કિનારેથી સલામત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા
પોલીસ અને રેસક્યું ટિમ દ્વારા કામગીરી હાથ ધરાઇ
સુરત ચોક ઓવારા પરથી એક હોડી તણાઈ જતા બચી

Translate »
%d bloggers like this: