શહેરમાં રાત્રિના 10 વાગ્યા બાદ ફટાકડા ન ફોડવા પોલીસ કમિશનરે બહાર પાડ્યું જાહેરનામું

જાહેર રસ્તા પર આતશબાજી કરવા પર આવશ્યક પ્રતિબંધફરમાવ્યો..

સુરત શહેરમાં આતશબાજીના કારણે થતા ઇજાના બનાવો જાહેરનામાં દ્વારા જરૂરી પ્રતિબંધ ફરમાવ્યા છે.

રાત્રિના 10 થી સવારના 6 વાગ્યા સુધી ફટાકડા અને દારૂખાનું ફોડવા પર પ્રતિબંધ મૂકયો..

જાહેરનામું ભંગ કરનાર સામે પગલાં લેવાશે…

જાહેર રસ્તાઓ/રોડ તથા ફૂટપાથ ઉપર બોમ્બ, રોકેટ, હવાઇ તથા અન્ય ફટાકડા જેનો સમાવેશ…

ફટાકડા સળગાવી વ્યકિત ઉપર ફેંકવા પર પ્રતિબંધ ફરમાવ્યો છે.

હોસ્પીટલ, શાળાઓ, કોલેજો, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓના ૧૦૦ મીટરના વિસ્તારમાં ફટાકડા દારુખાનું ફોડવું નહી…

Translate »
%d bloggers like this: