ધ્રાંગધ્રા તાલુકાના સોલડી ગામે કપાસ ની સાઠીયુ કાપવાની ચક્કડી માં મહિલા ના પગ આવીગયા ના

બ્રેકીંગ ન્યુઝ ધ્રાંગધ્રા

ધ્રાંગધ્રા તાલુકાના સોલડી ગામે કપાસ ની સાઠીયુ કાપવાની ચક્કડી માં મહિલા આવી ગઈ

નેબે પગ આગળના ભાગમાં થી કપાયા ગયા ને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી ને મહિલા નો બચાવ થયો હતો..

Translate »
%d bloggers like this: