*ઉમરાળા પોલીસ સ્ટેશનના પ્રોહીબીશનના ગુન્હામાં નાસ્તો ફરતો આરોપી પકડી પાડતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ભાવનગર

*ઉમરાળા પોલીસ સ્ટેશનના પ્રોહીબીશનના ગુન્હામાં નાસ્તો ફરતો આરોપી પકડી પાડતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ભાવનગર*

ભાવનગર જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી જયપાલસિંહ રાઠોડ સાહેબે ભાવનગર,લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચનાં પોલીસ ઇન્સ. શ્રી.વી.વી. ઓડેદરા તથા પો.સબ ઇન્સ. શ્રી.એન.જી.જાડેજા તથા એલ.સી.બી. સ્ટાફનાં માણસોને ભાવનગર શહેર વિસ્તારમાં નાસ્તા ફરતા આરોપીઓ ને પકડી પાડવા માટે સખત સુચના આપેલ.

 

જે સુચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ આજરોજ ભાવનગર,એલ.સી.બી. સ્ટાફનાં માણસો શિહોર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્‍તારમાં અનડીટેક્ટ ગુન્હા સદૅભેની હકિકત મેળવવા પેટ્રોલીંગમાં હતાં.તે દરમ્‍યાન પેટ્રોલીંગ ફરતાં-ફરતાં બાતમીરાહે હકિકત મળેલ કે, ઉમરાળા પોલીસ સ્ટેશનના પ્રોહી ગુ.ર.ન.૨૨૮/૨૦૧૯ ના ગુન્હામાં નાસ્તો ફરતો આરોપી હીતેશભાઇ પ્રેમજીભાઇ ચાવડા રહે.ધુમડશાપીર,નવા ભીલવાડો વાળો રહેણાક મકાન હાજર છે. તેવી હકિકત *હેડ કોન્સ અનિરૂધ્ધસિંહ ગોહીલ* ને મળતા તુરતજ બાતમી વાળી જગ્યા એ આવતા મજકરુ બાતમી વાળો ઇસમ હાજર મળી આવતા મજકુર ઇસમને પકડી નામ સરનામું પુછતા હીતેશભાઇ પ્રેમજીભાઇ ચાવડા ઉ.વ.૨૬ રહે.ધુમડશાપીર,નવા ભીલવાડો,તા.શિહોર જી.ભાવનગર હોવાનું જણાવતા મજકુર ઇસમની પુછપરછ કરતા ઉપરોકત ગુન્હામાં નાસ્તા ફરતા હોવાની કબુલાત કરતા મજકુરને સી.આર.પી.સી. ૪૧(૧)આઇ મુજબ ઘોરણસર કાર્યવાહી કરી સદર બાબતે શિહોર પોલીસ સ્ટેશનમાં માં નોઘ કરાવી આગળની કાર્યવાહી માટે ઉમરાળા પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રોહી

.ગુર.ન.૨૨૮/૨૦૧૯ મુજબનો ગુન્હો નોઘાયેલ હોય પો.સબ.ઇન્સ. શ્રી. ઉમરળા પો.સ્ટે. જાણ કરવા તજવીજ કરાવમાં આવેલ છે.

*આ સમગ્ર કામગીરીમાં એલ.સી.બી.નાં પોલીસ ઇન્સ. શ્રી.વી.વી.ઓડેદરા તથા પો.સબ ઇન્સ. એન.જી.જાડેજા ની સુચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ એલ.સી.બી. સ્ટાફનાં હેડ કોન્સ અનિરૂધ્ધસિંહ ગોહીલ તથા જીતેન્દ્રસિંહ ઝાલા તથા કુલદિપસિંહ ગોહિલ વિગેરે સ્ટાફનાં માણસો જોડાયા હતાં.*

Translate »
%d bloggers like this: