*છેલ્લા ચાર વરસથી સગીરાના અપહરણના ગુન્હામાં વોન્ટેડ આરોપીને ઝડપી લેતી આર.આર.સેલ ભાવનગર રેન્જ તથા રેન્જ પેરોલ ફર્લો સ્કોર્ડ

 

 

*છેલ્લા ચાર વરસથી સગીરાના અપહરણના ગુન્હામાં વોન્ટેડ આરોપીને ઝડપી લેતી આર.આર.સેલ ભાવનગર રેન્જ તથા રેન્જ પેરોલ ફર્લો સ્કોર્ડ*
ભાવનગર રેન્જના નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રીએ ભાવનગર રેન્જના જીલ્લાઓમાં ગુન્હો કર્યા બાદ જુદા-જુદા રાજય તથા જીલ્લાઓમાં આરોપીઓ ભાગતા ફરતા હોય જે નાસતા ફરતા આરોપીઓને પકડી પાડવા માટે ખાસ ઝુંબેશ હાથ ધરેલ હોય જેના ભાગરૂપે *આર.આર.સેલ ભાવનગર રેન્જના પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટરશ્રી આર.એચ.બાર સાહેબ તથા રેન્જ પેરોલ ફર્લો સ્કોર્ડના પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટરશ્રી ટી.એસ. રીઝવી સાહેબના* માર્ગદર્શન અને સુચનાથી સ્ટાફના માણસો નાસતા ફરતા આરોપીઓની તપાસમાં હતા દરમ્યાન સ્ટાફના માણસોને મળેલ બાતમી આધારે *શિહોર પો.સ્ટે. ફર્સ્ટ

ગુ.ર.નં-૨૫/૨૦૧૭ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૬૩,૩૬૬,* વિ. મુજબના ગુન્હાના કામનો નાસતો ફરતો આરોપી *પ્રવિણભાઇ ભાકાભાઇ મેર ઉ.વ.૨૭, ધંધો-પ્રા.નોકરી રહેવાસી- મુળ-શિહોર, રામનગર ગુંદાળા પાછળ જી.ભાવનગર હાલ-મેઘપર બોરીચી ગામ, તા.અંજાર જી.કચ્છ(ભુજ)* વાળાને મેઘપર બોરીચી ગામ, તા.અંજાર જી.કચ્છ(ભુજ) ખાતેથી ઝડપી પાડી મજકુર આરોપી વિરૂધ્ધ કાયદેસર કાર્યવાહી કરી શિહોર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે સોંપી આપેલ છે.
*આ કામગીરીમાં આર.આર.સેલ ભાવનગર રેન્જના પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટરશ્રી આર.એચ.બાર સાહેબ તથા રેન્જ પેરોલ ફર્લો સ્કોર્ડના પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટરશ્રી ટી.એસ.રીઝવી સાહેબની સુચનાથી સ્ટાફના હેડકોન્સ.બાબાભાઇ આહીર તથા અર્જુનસિંહ ગોહીલ તથા પો.કોન્સ.એઝાઝખાન પઠાણ તથા નિતીનભાઇ ખટાણા તથા ડ્રાઇવર ગોપીદાન ગઢવી વિગેરે જોડાયા હતા.*

Translate »
%d bloggers like this: