પંચમહાલ જિલ્લા ના શહેરા તાલુકા માંથી 28- નવેમ્બર 2019મીએ પસાર થતી સાયકલ યાત્રા જે 16 નવેમ્બર 2019 થી કટરા (જમ્મુ)થી કન્યાકુમારી સુધીની સાયકલ યાત્રા નો પ્રવાસ શરૂ કર્યો

પંચમહાલ જિલ્લા ના શહેરા તાલુકા માંથી 28- નવેમ્બર 2019મીએ પસાર થતી સાયકલ યાત્રા જે 16 નવેમ્બર 2019 થી કટરા (જમ્મુ)થી કન્યાકુમારી સુધીની સાયકલ પ્રવાસ શરૂ કર્યો અને લક્ષ્ય સંસ્થાએ પર્યાવરણ સુરક્ષા અને સ્વામી વિવેકાનંદના વિચારોને સમગ્ર ભારતના લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે મિશન સાયકલ યાત્રા નું આયોજન કર્યું
લક્ષ્ય સંસ્થા રાજસ્થાનના જયપુર સ્થિત એક સંસ્થા છે જે 2005 થી સતત માર્ગ સલામતી, વૃક્ષારોપણ, ગરીબ બાળકોના ઉછેર અને શિક્ષણ, પર્યાવરણીય સંરક્ષણ, આરોગ્ય પર અનેક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરે છે. લક્ષ્ય સંસ્થામાં 10 થી 70 વર્ષ સુધીની ઉંમરના 200 સભ્યો છે. આ 200 સભ્યોમાંથી 50 મહિલાઓ સભ્યો છે. લક્ષ્ય સંસ્થાએ મિશન સાયકલ યાત્રા અંતર્ગત 1000 સાયકલ યાત્રા અંતર્ગત 12 સાયકલ યાત્રાઓનું આયોજન કર્યું છે. લક્ષ્ય સંસ્થાએ પર્યાવરણ સુરક્ષા અને સ્વામી વિવેકાનંદના વિચારોને સમગ્ર ભારતના લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે 16 નવેમ્બર 2019 થી કટરાથી કન્યાકુમારી સુધીની સાયકલ પ્રવાસ શરૂ કરી દીધો છે. મુલાકાતમાં સિવિલ ઇજનેર અને ઉદ્યોગપતિ શ્રી ભીમરાજ સૈની, ઉદ્યોગપતિ નરેન્દ્ર સૈની, ઇજનેર ચેતન સૈની, ઉદ્યોગપતિ રમેશ ભારદ્વાજ, સિવિલ ઇજનેર લખન બેનીવાલ, સિવિલ ઇજનેર રાકેશ સંઘન, ઇજનેર પ્રવીણ શ્રીવાસ્તવ, ઇજનેર સુનિલ ટેલર, સરદાર ચંદેલ, અને શંકર સૈની વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

*રિપોર્ટર :- સોહીલ શેખ શહેરા પંચમહાલ*

Translate »
%d bloggers like this: