તળાજા તાલુકાના સરતાનપર ગામે શાંતિભાઈ બાભણીયા તથા શોભનાબેન બાભણીયા દ્વારા પોતાના ઘરે પ્રકૃતિ વંદન કાર્યક્રમ ની ઉજવણી કરવામાં આવી

હિંદુ આધ્યાત્મિક અને સેવા સંસ્થાન (HSSF) અંતર્ગત પ્રકૃતિ વંદન કાર્યક્રમ.તાલુકાના સરતાનપર ગામે શાંતિભાઈ બાભણીયા તથા શોભનાબેન બાભણીયા દ્વારા પોતાના ઘરે પ્રકૃતિ વંદન નાં કાર્યક્રમ ની ઉજવણી કરવામાં આવી.રિપોર્ટ.કિશોર ગોહિલ.ઉંચડી.

Translate »
%d bloggers like this: