૧૨ પછી અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને રહેવા તેમજ જમવાનું તદન નિશુલ્ક

૧૨ પછી અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને રહેવા તેમજ જમવાનું તદન નિશુલ્ક

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગુજરાત માં નવ શહેરો માં સમરસ હોસ્ટેલ બનાવવા મા આવ્યા છે જેમાં ધોરણ ૧૨ પછી અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને રહેવા તેમજ જમવાનું તદન નિશુલ્ક આપવામાં આવેછે જેના ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાના ચાલુ થઈ ગયા છે ક્યાં શહેર માં હોસ્ટેલ છે તેનું એડ્રેસ આપેલ

દરેક ન્યુઝ લાઈવ અપડેટ મેળવો તમારા મોબાઈલ પર નીચેના બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરી નોટિફિકેશન ઓન કરો અને મેળવો ન્યુઝ તમારા મોબાઈલ પર

Translate »
%d bloggers like this: