રાજકોટ ના ખંઢેરી ગામ પાસે અકસ્માત…

 

રાજકોટના ખંઢેરી ગામ પાસે કાર અને બાઈક વચ્ચે અકસ્માત થયો હતો

અકસ્માત માં ખંઢેરી ગામના સરપંચ હરેશભાઈ સોનરા સરપંચનું અકસ્માતમાં મોત…

Translate »
%d bloggers like this: