ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ચિલઝડપ ના ગુન્હા આચરતી ભાતુ ગેંગના પાંચ ઈસમો ને ઝડપી પાડ્યા

ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ચિલઝડપ ના ગુન્હા આચરતી

આંતરરાજ્ય કુખ્યાત ભાતુ ગેંગના પાંચ ઈસમો ને

ઝડપી પાડ્યા, 23 ગુન્હાઓની આપી કબૂલાત.

Translate »
%d bloggers like this: