– પાલીતાણાથી કૃષ્ણનગર તરફ જતી એસટી બસનો બાઈક સાથે અકસ્માત

બ્રેકીંગ..સવારે..૮..૪૦ કલાકે

– પાલીતાણાથી કૃષ્ણનગર તરફ જતી એસટી બસનો બાઈક સાથે અકસ્માત


– ધંધુકા નજીક ગમખ્વાર અકસ્માત અને સર્જાઈ દુર્ઘટના

– એસટી બસ અને બાઈક વચ્ચે અકસ્માતમાં પિતાપુત્રના કમકમાટી ભર્યા મોત

– બાઇકમાં જતા પિતા પુત્રને એસટી બસ હડફેટ સ્થળ પર જ મોત..

Translate »
%d bloggers like this: