પાલીતાણા શહેર મા દીવાલ ધરાશાય

પાલીતાણા શહેર મા દીવાલ ધરાશાય

પાલીતાણા શહેર ના તળેટી વિસ્તારમાં દીવાલ ધરાશાય

તળેટી રોડ પર આવેલ આરીસા ભુવન ની દીવાલ ધરાશાય

દીવાલ ધરાશાય થતા બેના મોત બે ઇજાગ્રસ્ત

ઈજાગ્રસ્તો ને સવાર અથે ખસેડવામાં આવ્યા

Translate »
%d bloggers like this: