વલસાડ જીલ્લાના તાલુકા

🔹🔸 વલસાડ 🔹🔸 વલસાડ પારડી ધરમપુર ઉમરગામ કપરાડા વાપી

Read More

વડોદરા જીલ્લાના તાલુકા

🔹🔸 વડોદરા🔹🔸 વડોદરા ડભોઇ કરજણ પાદરા સાવલી શિનોર વાઘોડિયા દેસર

Read More

તાપી જીલ્લાના તાલુકા

🔸🔹 તાપી 🔹🔹 વ્યારા સોનગઢ ઉચ્છલ નિઝર વાલોડ

Read More

સુરેન્દ્રનગર જીલ્લાના તાલુકા

 🔸🔸સુરેન્દ્રનગર🔸🔹 વઢવાણ ચોટીલા ચુડા દસાડા ધાંગધા લખતર લીમડી મૂળી સાયલા થાનગઢ

Read More

સુરત જીલ્લાના તાલુકા

🔹🔸 સુરત🔹🔸 સુરત ચોર્યાસી ઓલપાડ કામરેજ માંગરોલ માંડવી  ઉમરપાડા બારડોલી મહુવા પલસાણા

Read More

સાબરકાંઠા જીલ્લાના તાલુકા

🔸🔹  સાબરકાંઠા🔸🔹 ખેડબ્રહ્મા વડાલી વિજયનગર ઇડર હિંમતનગર પાંતિજ તલોદ પોશીના

Read More

રાજકોટ જીલ્લાના તાલુકા

🔹🔸 રાજકોટ 🔹🔸 રાજકોટ ધોરાજી ગોંડલ જામ કંડોરણા જસદણ જેતપુર કોટડા સોંગાણી લોધિકા ઉપલેટા પડધરી વીઅ વીંછિયા

Read More

પોરબંદર જીલ્લાના તાલુકા

🔹🔸 પોરબંદર🔸🔹 પોરબંદર રાણાવાવ કુતિયાણા

Read More

પાટણ જીલ્લાના તાલુકા

🔹🔸પાટણ🔸🔹 પાટણ સાંતલપુર રાધનપુર સમી ચાણસ્મા હારીજ સિદ્ધપુર શંખેશ્વર સરસ્વતી

Read More

પંચમહાલ જીલ્લાના તાલુકા

🔸🔹  પંચમહાલ 🔹🔸 ગોધરા ગોઘંબા હાલોલ જાંબુઘોડા કાલોલ મોરવા હડપ શહેરા

Read More
Translate »