મેળવો પાનકાર્ડની એજન્સી

મેળવો પાન કાર્ડ ની એજન્સી

જો આપ એજન્સી મેળવવા માંગતા હોવ તો નીચેની લિંક પર ક્લિક કરી રજીસ્ટ્રેશન કરો

નવા યુઝર માટે રજીસ્ટ્રેશન ફી 500 રૂપિયા

પેમેન્ટ ગુગલ પે પર નીચેના મોબાઈલ પર કરવું ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યા નો ક્રીન સૉર્ટ પણ નીચેના નંબર પર સેન્ડ કરવો 9824248492

Pay

9824248492

www.mahalaxmionline.in/agentlogin/signup.php

WHATSAPP NO 9824248492

Avatar

Pd Dabhi

Pd Dabhi Ceo:-LIVECRIMENEWS આપની આસપાસ બનતી દરેક ઘટનાને મોકલી આપો અમારા સુધી ફોટા વિગત વિડીયો અમારા ઈમેલ કે વોટ્સએપ પર pddabhitalaja@gmail.com 9714577186

Read Previous

તળાજા માર્કેટિંગ યાર્ડના ચેરમેન પદની આજે તાજપોચી

Read Next

કોણ જીત્યું સરપંચની પેટા ચૂંટણીમાં

Translate »
%d bloggers like this: