જિલ્લા પ્રભારી મંત્રી બચુભાઇ ખાબડના અધ્યક્ષપદે યોજાયેલી જિલ્લા આયોજન મંડળની બેઠકમાં રૂા. ૭૮૪/- લાખના ખર્ચે ૫૧૩ જેટલાં વિકાસ કામો મંજૂર

જિલ્લા પ્રભારી મંત્રી ખાબડના અધ્યક્ષપદે નર્મદા જિલ્લા આયોજન મંડળની યોજાયેલી બેઠક

રાજપીપળા–તા 20 ગુજરાતના ગ્રામ વિકાસ, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ, પશુપાલન અને ગૌસંવર્ધન વિભાગના રાજયકક્ષાના મંત્રી અને નર્મદા જિલ્લાના પ્રભારી મંત્રી બચુભાઇ ખાબડના અધ્યક્ષપદે આજે રાજપીપલા કલેક્ટરાલય ખાતે યોજાયેલી જિલ્લા આયોજન મંડળની બેઠકમાં સને ૨૦૨૦-૨૧ ના વર્ષ માટે અંદાજે રૂા. ૭૮૪/- લાખના ખર્ચે કુલ ૫૧૩ જેટલા વિકાસ કામોને મંજૂરી આપવામાં આવી છે.

ઉક્ત બેઠકને સંબોધતા જિલ્લા પ્રભારી મંત્રી બચુભાઇ ખાબડે

આજે યોજાયેલી બેઠકમાં મંજૂર કરાયેલા રૂા. ૭૮૪/- લાખના ખર્ચે ૫૧૩ વિકાસ કામોમાં ડામર રસ્તા, પેવરબ્લોક, સી.સી. રસ્તા, પાણીની સુવિધા, સંરક્ષણ દિવાલ, ગટરલાઇન, સમૂહ વિકાસના (પાઇપ-નાળા, સ્મશાન, હવાડો, ખડીયાટ) વગેરે જેવા કામોનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં નાંદોદ તાલુકામાં રૂા. ૧૫૦/- લાખના ખર્ચના ૧૧૩ કામો, ગરૂડેશ્વર તાલુકામાં રૂા. ૧૨૫/- લાખના ખર્ચના ૧૧૮ કામો, તિલકવાડા તાલુકામાં રૂા. ૧૫૦/- લાખના ખર્ચના ૮૪ કામો, દેડીયાપાડા તાલુકામાં રૂા. ૧૫૦/- લાખના ખર્ચના ૧૨૬ કામો અને સાગબારા તાલુકામાં રૂા. ૧૫૦/- લાખના ખર્ચના ૬૪ જેટલા વિકાસ કામો ઉપરાંત રાજપીપલા નગરપાલિકાના રૂા.૨૫ લાખના બે કામોને આવરી લેવાયા છે.


તદઉપરાંત જિલ્લાકક્ષાની ગ્રાન્ટમાંથી રાજપીપલા સિવિલ હોસ્પિટલની સુવિધાઓ વધારવા માટે રૂા. ૩૩/- લાખના ખર્ચના ૬ કામોને પણ આ બેઠકમાં મંજુરી આપવામાં આવી છે.

જિલ્લા પ્રભારી મંત્રી ખાબડની ઉપસ્થિતિમાં આ બેઠકમાં ગત સને ૨૦૧૮-૧૯ અને ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષના વિકાસ કામોની મે-૨૦૨૦ અંતિત વિસ્તૃત સમીક્ષા કરાઇ હતી, જેમાં પૂર્ણ થયેલા અને પ્રગતિ હેઠળના વિકાસ કામોની વિગતવાર જાણકારી અપાઇ હતી. મંત્રીશ્રી ખાબડે બાકી રહેલા અને પ્રગતિ હેઠળના ઉક્ત વર્ષના વિકાસ કામો પણ ઝડપથી પૂર્ણ થાય તે જોવાની પણ સંબંધિત અમલીકરણ અધિકારીઓને ખાસ તાકીદ કરી હતી.
gf

તસવીર :જ્યોતિ જગતાપ , રાજપીપલા

Translate »
%d bloggers like this: