મોરબી જીલ્લાના મોરબી તાલુકા પો.સ્ટે.માં અપહરણના ગુનામાં છેલ્લા સાત માસથી નાસતા-ફરતા આરોપીને પકડી પાડતી

પ્રેસ નોટ
બ્રેકીંગ ન્યુઝ

મોરબી જીલ્લાના મોરબી તાલુકા પો.સ્ટે.માં અપહરણના ગુનામાં છેલ્લા સાત માસથી નાસતા-ફરતા આરોપીને પકડી પાડતી

*નાસતા-ફરતા સ્કવોડ રાજકોટ રેન્જની ટીમ*

રેન્જમાં અલગ-અલગ ગુનાઓમાં નાસતા-ફરતા આરોપીઓને પકડી પાડવા રાજકોટ રેન્જના ડી.આઇ.જી.પી. શ્રી સંદીપ સિંહ સાહેબ દ્રારા રેન્જમાં એક સ્પેશીયલ સ્કવોડ બનાવવામાં આવેલ છે અને તે સ્કવોડના પો.સ.ઇ.શ્રી જે.એસ.ડેલા નાઓને સુચના કરેલ જે અન્વયે સ્કવોડના હેઙકોન્સ. મદારસિહ મોરી, ભગવાનભાઇ ખટાણા તથા મહાવીરસિહ પરમાર નાઓએ મોરબી તાલુકા પો.સ્ટે.ના જેતપર ગામેથી સગીરવયની છોકરીના અપહરણના ગુનામાં છેલ્લા સાત માસથી નાસતા-ફરતા આરોપી મુકેશ મંગીલાલ નીનામા રહે. રોજીયા તા.થાનલા જી.જામવા (એમ.પી.) હાલ રહે. ઇંગોરાળા મુન્નાભાઇ વસંતભાઇ પટેલની વાડીએ તા. હળવદ વાળાને મળેલ હકીકત આધારે ઇંગોરાળા ગામે પકડી પાડવામાં આવેલ અને હળવદ પો.સ્ટે.ખાતે સોંપી આરોપી અટક કર્યા અંગેની જાણ મોરબી તાલુકા પો.સ્ટે.ને કરવા આગળથી ઘટીત કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે.

રિપોર્ટર. ગોરાહવા ઉમેશ બરવાળા
લાઈવ ક્રાઇમ ન્યુઝ

Translate »
%d bloggers like this: