તળાજા તાલુકાનું ગૌરવ

તળાજા શહેરનું ગૌરવ

તાજેતરમાં કેન્દ્રિય પ્રવેશ પરીક્ષા દ્વારા લેવાયેલ જીઈઈ એડવાન્સ પરીક્ષામાં માનકુંવરબા ઉચ્ચતર માધ્યમિક (એમ.કે.ટેકનો).શાળા તળાજાનો વિદ્યાર્થી પ્રજાપતિ યશકુમાર પુંજાભઆઈ એ સમગ્ર ભારત દેશમાં ૪૧૦૬ ક્રમનો રેન્ક પ્રાપ્ત કરી શાળા અને સમાજનું ગૌરવ વધારેલ છે

દરેક ન્યુઝ ની નોટિફિકેશન માટે નીચેના બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરી નોટિફિકેશન ઓન કરો

Avatar

Pd Dabhi

Pd Dabhi Ceo:-LIVECRIMENEWS આપની આસપાસ બનતી દરેક ઘટનાને મોકલી આપો અમારા સુધી ફોટા વિગત વિડીયો અમારા ઈમેલ કે વોટ્સએપ પર pddabhitalaja@gmail.com 9714577186

Read Previous

જીવાદોરી સમાન કરજણ ડેમમાં ભર ઉનાળે જૂન માસ માં વરસાદ ન થતા ડેમ ખાલી

Read Next

Amareli

Translate »
%d bloggers like this: