મહુવા તાલુકાના બગદાણા સી એચ સી ની સેમે બાયિક સામસામેઅથડાત સર્જાયો અકસ્માત સાર રસ્તા પાસે ગમ ખવાર અકસ્માત

મહુવા તાલુકાના બગદાણા સી એચ સી ની સેમે બાયિક સામસામેઅથડાત સર્જાયો અકસ્માત સાર રસ્તા પાસે ગમ ખવાર અકસ્માત

ભાવના બેન વલ્ભભાઇ શિયાળ
ભાવનાબેન ગંભી હાલત માં તળાજા રિફ્રેસ કવામાં આવેલ સે

ઉદયભાઈ કુંભભાઈ ગોહિલ નું ઘટના થળેજ મોત નિપજ્યુ હતું હાલ પીએમ અર્થે બગદાણા સી એચ સી માં સોંપાયેલ સે

રિપોર્ટ ભુપત ડોડીયા બગદાણા

Translate »
%d bloggers like this: