મહુવા નુતનનગરમા જુગાર રમતા ચાર ઇસમોને રોકડ રૂ.35,240/- સાથે પકડી લેતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ભાવનગર

 

ભાવનગર જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી જયપાલસિંહ રાઠોડ સાહેબે ભાવનગર, લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચનાં પોલીસ ઇન્સ્પેકટર શ્રી વી.વી.ઓડેદરા તથા પો.સબ.ઇન્સ. શ્રી.એન.જી.જાડેજા તથા એલ.સી.બી. સ્ટાફનાં માણસોને ભાવનગર જીલ્લા વિસ્તારમાં દારૂ જુગારની બદી નેસ નાબુદ કરવા માટે સખત સુચના આપેલ.

જે સુચના આઘારે એલ.સી.બી. સ્ટાફના માણસો આજરોજ પેટ્રોલીંગમાં હતા તે દરમ્યના બાતમીરાહે હકિકત મળેલ કે, મહુવા આશોપાલવ એપાર્ટમેન્ટ પાસે જાહેર જગ્યામાં ગે.કા.રીતે અમુક માણસો ગોળ કુડાળુ વળી પૈસા પાના વતી તીન પત્તીનો હાર જીતનો જુગાર રમે છે. જે હકિકત આઘારે જુગાર અંગે રેઇડ કરતા રેઇડ દરમ્યન કુલ -4 ઇસમો ગોળ કુંડાળુ વળી પૈસા પાના વતી તીન પત્તીનો હાર જીતનો જુગાર રમતા મળી આવતા જેમા નં. (૧) પરેશભાઇ રામજીભાઇ વાણીયા ઉ.વ. ૪૮ રહે.કુબેરબાગ, એસ.ડી.એફ.સી. બેંકની પાસે પ્લોટ નં-૧૭૧ મહુવા
(૨) વસ્તાભાઇ જીણાભાઇ બલદાણીયા ઉ.વ. ૩૯ રહે. કુબેર બાગ, ડો.ખોડીફાડ સાહેબના દવાખાના પાછળ પ્લોટ નં-૧૧૩ મહુવા
(૩) દિનેશભાઇ ગોંવિદભાઇ કવાડ ઉ.વ. ૨૭ રહે. ગુજરાત સોસાયટી , મકાન નં-૯૫ મહુવા
(૪) પરેશભાઇ હામાભાઇ હડીયા ઉ.વ. ૩૦ રહે. ઉમણીયાવદર તા.મહુવા
વાળાઓ ગે.કા. રીતે ગોળ કુડાળુ વળી પૈસા પાના વતી તીન પત્તીનો હાર જીતનો જુગાર રમી રેઇડ દરમ્યાન ચારેય ઇસમો ગંજી પત્તાના પાના નંગ ૫૨ તથા રોકડ રકમ રૂ.35,240/- ના મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે.

આ સમગ્ર કામગીરીમાં એલ.સી.બી.નાં પોલીસ ઇન્સ. શ્રી વી.વી.ઓડેદરા તથા પો.સબ ઇન્સ. એન.જી.જાડેજાની સુચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ એલ.સી.બી. સ્ટાફનાં હેડ કોન્સ. જે.આર.આહિર તથા પો.કોન્સ. તરુણભાઈ નાંદવા તથા ભદ્રેશભાઇ પંડ્યા તથા નરેશભાઇ બારૈયાએ રીતેનાં સ્ટાફનાં માણસો જોડાયા હતા

રિપોર્ટ ભુપત ડોડીયા મહુવા

Translate »
%d bloggers like this: