રાત્રીના 10 કલાકથી સવારના 5 કલાક સુધી કર્ફયુ અંગેનું જાહેરનામું અમલમાં હોય જાગરણની રાત્રે લોકોને બહાર ન નીકળવા તંત્ર દ્વારા અનુરોધ

જિલ્લા માહિતી કચેરી,ભાવનગર

*રાત્રીના 10 કલાકથી સવારના 5 કલાક સુધી કર્ફયુ અંગેનું જાહેરનામું અમલમાં હોય જાગરણની રાત્રે લોકોને બહાર ન નીકળવા તંત્ર દ્વારા અનુરોધ*

*તંત્ર દ્વારા નદી,તળાવ કે દરીયાકિનારે મૂર્તિઓ ન પધરાવવા તથા શોભાયાત્રા કે સરઘસો ન યોજવા પણ તાકીદ કરાઈ*

ભાવનગર.29, હાલમાં સમગ્ર દેશમાં COVID-19 મહામારીની અસરો અને ફેલાવાને ધ્યાનમાં લેતા કેન્દ્ર સરકારશ્રી દ્વારા UNLOCK-2 માટે ગાઇડલાઇન જાહેર કરવામાં આવેલ છે. જે અનુસાર ગુજરાત સરકારશ્રી દ્વારા પણ લોકડાઉનની અમલવારી માટે ગાઇડલાઇન અને માર્ગદર્શક સુચનાઓ જાહેર કરવામાં આવેલ છે. આ સુચનાઓની ચુસ્તપણે અમલવારી થાય અને COVID-19  નું સંક્રમણ અટકે તે માટે અત્રેના જિલ્લામાં તા. ૦૧/૦૭/૨૦૨૦ થી ૩૧/૦૭/૨૦૨૦ ની મુદ્દત સુધી જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવેલ છે. આ જાહેરનામું તથા સરકારશ્રીની UNLOCK-2 માટેની ગાઇડલાઇન અનુસાર નીચે મુજબની પ્રવૃતિઓ પ્રતિબંધિત કરવામાં આવેલ છે.
કોઇપણ ધર્મના કોઇ પ્રકારના ધાર્મિક, સામાજિક, સાંસ્કૃતિક, શૈક્ષણિક સંમેલનો કે મેળાવડાઓ જ્યાં લોકોના મોટા પ્રમાણમાં ભેગા થવાની શક્યતા હોય તેવી પ્રવૃતિઓ પ્રતિબંધિત રહેશે.
સમગ્ર જિલ્લામાં રાત્રીના ૧૦-૦૦ કલાકથી સવારના ૦૫-૦૦ કલાક સુધી કર્ફયુ અમલમાં રહેશે.
gf

ઉપર મુજબની વિગતેનું જાહેરનામું હાલ અમલમાં છે. જેથી તંત્ર દ્વારા નદી, તળાવો કે દરિયાકિનારે મૂર્તિ વિસર્જન માટે ન જતા ધરના કુંડમાં જ મૂર્તિ વિસર્જન કરવા તેમજ શોભાયાત્રા કે સરઘસો ન યોજવા તાકીદ કરવામાં આવે છે. રાત્રીના ૧૦-૦૦ થી સવારના ૫-૦૦ કલાક સુધી કર્ફયુ અમલમાં હોઇ જાગરણની રાત્રે લોકોએ ઘરની બહાર ન નિકળવા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા અનુરોધ કરવામાં આવે છે.
00000
વિરેન્દ્રસિંહ પરમાર

Translate »
%d bloggers like this: