ખાંભા તાલકાના જુના માલકનેસ મા બ્લૉક પેવર નું કામ ફરી ખોલાવતા પ્રેસ રિપોર્ટર હસમુખ શિયાળ અને મુકેશ વાઘેલા

ખાંભા તાલકાના જુના માલકનેસ મા બ્લૉક પેવર નું કામ ફરી ખોલાવતા પ્રેસ રિપોર્ટર હસમુખ શિયાળ અને મુકેશ વાઘેલા

જુના માલકનેશ ગામે તાજેતમાં શરુ થયેલ બ્લૉક પેવર કામમાં સરપંચ દ્વારા થઈ રહેલ કામમાં મોટા પાયે કૌભાંડ ખુલ્લું પડ્યા બાદ એસ્ટીમેન્ટ વિરુધ્ધ કામ થઈ રહેલ હોવાથી પ્રેસ રિપોર્ટર હસમુખ.શિયાળ,અને મુકેશ વાઘેલા દ્વારા ખાંભા તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી ભાવસાર અને એન્જીનીયર કુલદીપ મકવાણા સાથે રાખી તપાસ કરાવતા મોટુ કૌભાંડ પકડાયું હતું બ્લોક ની નીચે કાંકરી કે કપસી વિના જ બ્લૉક ફીટ કરી દેવામાં આવ્યા હતા.તપાસ કરી પંચ રોજકામ કરવામાં આવ્યું હતું અને આ બ્લોક ફરી વાર ખોલી નીચે એસ્ટીમેન્ટ મુજબ કાંકરી અને કપચી નાખવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે આ સમગ્ર કૌંભાંડ ખાંભા તાલુકાના બાંધકામ શાખા ના કર્મચારીઓ ની મીઠી નજરહેઠળ થયું હતું આવા કૌભાડ અનેક ગામોમાં થઈ ગયા છે અને હાલ ચાલુ છે તપાસ કરવામાં આવે તો અનેક કૌભાંડ ખુલે તેમ છે

Translate »
%d bloggers like this: