પંચમહાલ જિલ્લાના કાલોલ નગરના સરદાર ખંડ ખાતે યુથ કોંગ્રેસની કારોબારી ની મિટીંગ યોજાઈ

પંચમહાલ જિલ્લાના કાલોલ નગરના સરદાર ખંડ ખાતે યુથ કોંગ્રેસની કારોબારી ની મિટીંગ યોજાઈ

આજ રોજ કાલોલ સરદાર ખંડ માં કોંગ્રેસ પક્ષના વિશ્વનાથ સિંહ વાગેલા મહામંત્રી ગુજરાત પ્રદેશ યુથ કોંગ્રેસ તથા પંચમહાલ જીલ્લાના યુથ કોંગ્રેસ ના પ્રમુખ ગુરુરાજસિંહ ચૌહાણ દ્રારા પંચમહાલ યુથ કોંગ્રેસની કારોબારી ની મિટીંગ યોજાઈ અને અન્ય કાર્યકર્તા પર જોડ્યા હતા.

રિપોર્ટર :- સોહીલ શેખ પંચમહાલ

Translate »
%d bloggers like this: