આજ રોજ ગારિયાધાર તાલુકા ના મામલતદાર શ્રી ને આવેદન પત્ર પાઠવ્યું

ગારિયાધાર

આજ રોજ ગારિયાધાર તાલુકા ના મામલતદાર શ્રી ને આવેદન પત્ર પાઠવ્યું તેમાં ઉપસ્થિત ગારિયાધાર તાલુકાના સંત રોહિદાસ યુવા સંગઠન ગ્રુપ ના આગેવાન ધીરુભાઈ કંટારીયા તથા ભાવનગર જિલ્લાના કોષા અધ્યક્ષ સંજય ભાઈ કંટારીયા તથા એડવોકેટ જીતેન્દ્રભાઈ વણઝારા

તથા ખોડાભાઈ કંટારીયા પરવીન ભાઈ કંટારીયા એડવોકેટ ધાવલ ભાઈ રેવર થતા અનુસૂચિત જાતિ ના તમામ સભ્યો ઉપસ્થિત રહીને

ગઈ તારીખ 12.7.2020 ના રોજ ભાવનગર જિલ્લા ના સિહોર તાલુકા ખાતે
સિહોર મા આવેલ ભારતીય સવિધાન ના ઘડવૈયા. ભારત રત્ન પરમ પૂજ્ય ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમા ઉપર ડોલ ઉંધી મૂકીને બાજુમાં દારૂની બોટલ મુકવામાં આવેલ હોય આવું કૃત્ય કરનાર અસામાજિક તત્વો પર તાત્કાલિક દેશદ્રોહનો
ગુનો દાખલ કરીને
જાહેરમાં સજા કરવામાં આવે
અને કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે.
જેથી કરીને ભવિષ્યમાં કોઇ પણ અસામાજિક તત્વો દ્વારા આવું
કૃત્ય કરવાની કોઈ હિંમત ના કરે
અને આ પ્રતિમાની દેખરેખ
સરકાર શ્રી દ્વારા કરવામાં આવે
ઉપરોકત માગણી તાત્કાલિક
સ્વીકારવા મા નહિ આવે તો
સમગ્ર સમાજ દ્વારા ગુજરાતના
દરેક જિલ્લાઓમ
ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ફરજ પડશે તેની તમામ જવાબદારી સરકાર શ્રી ની રહેશે. તેની ગંભીરતાથી નોંધ લેવી..

 

Translate »
%d bloggers like this: