આઈટીઆઈ ગઢડા ખાતે ફરજ બજાવતા જીજ્ઞેશભાઈ કંડોલીયાનો આજે જન્મદિવસ

આઈટીઆઈ ગઢડા ખાતે ફરજ બજાવતા જીજ્ઞેશભાઈ કંડોલીયાનો આજે જન્મદિવસ

આઈટીઆઈ ગઢડા ખાતે ઇન્સ્ટ્રકરની ફરજ બજાવતા તેમજ બાબર સમાજના યુવા કાર્યકર્તા જે.એમ.કંડોલીયાનો આજે જન્મદિવસ છે.

Translate »
%d bloggers like this: