ડાભી પરીવાર સુરત દ્વારા સ્નેહમિલન તેમજ ઈનામ વિત્રણ કાર્યક્રમ યોજાશે

ડાભી પરીવાર સુરત દ્વારા સ્નેહમિલન તેમજ ઈનામ વિત્રણ કાર્યક્રમ યોજાશે

આગામી તારીખ 30/06/2019 ના રોજ ડાભી પરિવાર સુરત દ્વારા પરિવાર નું સ્નેહ મિલન તેમજ ઈનામ વિત્રણ કાર્યક્રમ યોજાશે જેમાં ડાભી પરિવાર સુરત ના પ્રમુખ ત્રિકમભાઇ દ્વારા ડાભી પરિવારના ભાઈઓ બહેનો વડીલો બાળકોને આમંત્રણ પાઠવવામા આવ્યું છે

દરેક સમાચાર મેળવો તમારા મોબાઈલ પર નીચેના બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરી નોટિફિકેશન મેળવો તમારા મોબાઈલ પર અને જુઓ અમારી દરેક અપડેટ

પી.ડી ડાભી તળાજા

Translate »
%d bloggers like this: