ગોધરામાં સૌપ્રથમ રાષ્ટ્રીય કક્ષાનો કલા પ્રદર્શન / ભવ્ય બે કવિ સંમેલન / બાળકો માટે કલા વર્કશોપ

ઉડાન એજયુકેશન એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ગોધરા આયોજિત રાષ્ટ્રીય કક્ષાનો ચિત્ર,શિલ્પ,કેલીગ્રાફી, લાઈવ પ્રોટેટ અને લાઈવ રંગોળી પ્રદર્શનનું સૌ પ્રથમ વખત ગોધરામાં આયોજન કરવામાં આવેલ છે. રાષ્ટ્રીય કક્ષાના કાર્યક્ર્મમાં ગોધરાના આંગણે મહારાષ્ટ્ર, … Read More

પંચમહાલ જિલ્લાના ગોધરા શહેર માં રાજ્ય કક્ષાનો ઐથ્લેટિક ખેલ મહાકુંભ નું આયોજન કરવામાં આવ્યુ.

*પંચમહાલ જિલ્લાના ગોધરા શહેર માં રાજ્ય કક્ષાનો ઐથ્લેટિક ખેલ મહાકુંભ નું આયોજન કરવામાં આવ્યુ.* તેમાં રમત ગમત યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રકૃતિ વિભાગ સ્પોર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત તથા વહીવટી તંત્ર અને … Read More

ગોધરા એલ.સી.બી. પોલીસે નાકાબંધી દરમ્યાન કુલ કિ.રૂ.૨,૦૮,૮૦૦/- નો ઇગ્લીશ દારૂના જથ્થા સાથે એક ઇસમને આઇસર ટેમ્પા સાથે ઝડપી પાડ્યો

પંચમહાલ ગોધરા રેન્જ ડી.આઇ.જી.પી. શ્રી એમ.એસ. ભરાડા સાહેબશ્રી નાઓએ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી ડૉ. લીના પાટીલ સાહેબને આપેલ માર્ગદર્શન અને સુચના મુજબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી ડૉ. લીના પાટીલ સાહેબ નાઓએ અત્રેના જિલ્‍લામાં દારૂની … Read More

જિલ્લા નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહક સુરક્ષા સલાહકાર 

  તા. ૧૬/૦૯/૨૦૧૯                                                       સ.સં. ૩૧૭                                                જિલ્લા … Read More

  ગુજરાત માહિતી બ્યુરો માહિતી ભવન, કલેકટર કચેરી કંપાઉન્‍ડ, ગોધરા જિ. પંચમહાલ Phone No. ૦૨૬૭૨-૨૫૧૧૧૧, ૨૪૯૧૧૧ Fax No. ૨૪૨૪૯૩ Email:- cdmo-pan@gujarat.gov.in, ddigodhra@gmail.com website : www.gujaratinformation.net       16.09. 2019 PRESSNOTE- … Read More

Translate »
%d bloggers like this: