શ્રેષ્ઠ બી.એલ .ઓ તથા સુપરવાઈઝર સન્માન સમારોહરાષ્ટ્રીય મતદાર દિવસ નિમિત્તેમામલતદાર કચેરીમાં મામલતદાર વિજયસિંહ ડાભી તથા નાયબ મામલતદાર બી.કે.શેખ મેડમ ના વરદ હસ્તેબરવાળા તાલુકામાં શ્રેષ્ઠ બી.એલ .ઓ

શ્રેષ્ઠ બી.એલ .ઓ તથા સુપરવાઈઝર સન્માન સમારોહરાષ્ટ્રીય મતદાર દિવસ નિમિત્તેમામલતદાર કચેરીમાં મામલતદાર વિજયસિંહ ડાભી તથા નાયબ મામલતદાર બી.કે.શેખ મેડમ ના વરદ હસ્તેબરવાળા તાલુકામાં શ્રેષ્ઠ બી.એલ .ઓ તરીકે *શ્રી જયપાલસિંહ એમ … Read More

બરવાળા શહેરમાં આંબેડકર નગર (૨) માં આંગણવાડી કેન્દ્ર નંબર-૫ માં સ્વતંત્રતા દિવસ ની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી અને આંગણવાડી કેન્દ્ર ના કાયૅકર લક્ષ્મીબેન સોલંકી દ્વારા બાળકોને ભેટ આપી ને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા

બરવાળા શહેરમાં આંબેડકર નગર (૨) માં આંગણવાડી કેન્દ્ર નંબર-૫ માં સ્વતંત્રતા દિવસ ની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી અને આંગણવાડી કેન્દ્ર ના કાયૅકર લક્ષ્મીબેન સોલંકી દ્વારા બાળકોને ભેટ આપી ને પ્રોત્સાહિત … Read More

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ( ઓબીસી, એસસી, એસટી) ની મહિલા ઉમેદવારો ને સરકાર દ્વારા એલઆરડી ની ભરતી માં અન્યાય થયેલ છે તેના વિરોધમાં આજે બોટાદ જિલ્લા કલેકટર સાહેબ ને આવેદનપત્ર આપ્યું

    ગુજરાત સરકાર દ્વારા ( ઓબીસી, એસસી, એસટી) ની મહિલા ઉમેદવારો ને સરકાર દ્વારા એલઆરડી ની ભરતી માં અન્યાય થયેલ છે તેના વિરોધમાં આજે બોટાદ જિલ્લા કલેકટર સાહેબ ને … Read More

રાણપુર તાલુકા પંચાયત ખાતે ૭મી આર્થિક ગણતરી સર્વે માટે તાલીમ વર્કશોપ યોજાયો*

*રાણપુર તાલુકા પંચાયત ખાતે ૭મી આર્થિક ગણતરી સર્વે માટે તાલીમ વર્કશોપ યોજાયો* ભારત સરકાર દ્વારા આગામી સમયમાં ૭મી આર્થિક ગણતરી સર્વે કરવામાં આવનાર છે. બોટાદ જીલ્લામાં આર્થિક સર્વેની ગણતરી સૌપ્રથમવાર … Read More

બોટાદ જીલ્લાના બરવાળા પો.સ્ટે.ના ગુન્હામાં નાસતા ફરતા આરોપીને પકડી પાડતી બોટાદ જિલ્લા ની બરવાળા પોલીસ ની ટીમ

બોટાદ જીલ્લાના બરવાળા પો.સ્ટે.ના ગુન્હામાં નાસતા ફરતા આરોપીને પકડી પાડતી બોટાદ જિલ્લા ની બરવાળા પોલીસ ની ટીમ શ્રી અશોકકુમાર યાદવ સાહેબ, નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક, ભાવનગર વિભાગ, ભાવનગર નાઓએ નાસતા ફરતા … Read More

રાજકોટનો નાસતો ફરતો આરોપી પકડી પાડતી બોટાદ ટાઉન પોલીસ ટીમ

રાજકોટનો નાસતો ફરતો આરોપી પકડી પાડતી બોટાદ ટાઉન પોલીસ ટીમ *ભાવનગર રેન્જ ડી.આઈ.જી.પી.શ્રી અશોક કુમાર સાહેબ* અને *બોટાદ જીલ્લા પોલીસ વડા શ્રી હર્ષદ મહેતા સાહેબ* તરફથી આપવામાં આવેલ નાસતા-ફરતા આરોપી … Read More

દારૂની અસામાજીક પ્રવૃત્તિ કરતી બે મહિલાઓને તડીપાર કરતી ગઢડા પોલીસ ટીમ

*તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૦* *દારૂની અસામાજીક પ્રવૃત્તિ કરતી બે મહિલાઓને તડીપાર કરતી ગઢડા પોલીસ ટીમ * બોટાદ જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી હર્ષદ મહેતા સાહેબ તથા વિભાગીય પોલીસ અધિકારીશ્રી રાજદિપસિંહ નકુમ સાહેબનાઓ દ્રારા બોટાદ … Read More

સાયબર આશ્વસ્ત પ્રોજેક્ટ” તથા સાયબર ક્રાઇમ અંતર્ગત બોટાદ જીલ્લા પોલીસનો તાલીમ વર્ગ યોજાયો

*“ સાયબર આશ્વસ્ત પ્રોજેક્ટ” તથા સાયબર ક્રાઇમ અંતર્ગત બોટાદ જીલ્લા પોલીસનો તાલીમ વર્ગ યોજાયો* ગુજરાત રાજ્યનાં નગરિકોને સાયબર ક્રાઇમ સુરક્ષા સંબંધે “ સાયબર આશ્વસ્ત પ્રોજેક્ટ” અંતર્ગત અલગ અલગ પ્રોજેક્ટનુ અનાવરણ … Read More

બરવાળા તાલુકા પંચાયત ખાતે ૭મી આર્થિક ગણતરી સર્વે માટે તાલીમ વર્કશોપ યોજાયો*

*બરવાળા તાલુકા પંચાયત ખાતે ૭મી આર્થિક ગણતરી સર્વે માટે તાલીમ વર્કશોપ યોજાયો* ભારત સરકાર દ્વારા આગામી સમયમાં ૭મી આર્થિક ગણતરી સર્વે કરવામાં આવનાર છે. બોટાદ જીલ્લામાં આર્થિક સર્વેની ગણતરી સૌપ્રથમવાર … Read More

સાયબર ક્રાઇમને લગતા ગુન્હાઓ અટકાવવા સારૂ બોટાદ જીલ્લા પોલીસ દ્વારા જનજાગૃતિ અભિયાન અંતર્ગત સાયબર ક્રાઇમ અવેરનેશ કાર્યક્રમનુ આયોજન

તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦ *સાયબર ક્રાઇમને લગતા ગુન્હાઓ અટકાવવા સારૂ બોટાદ જીલ્લા પોલીસ દ્વારા જનજાગૃતિ અભિયાન અંતર્ગત સાયબર ક્રાઇમ અવેરનેશ કાર્યક્રમનુ આયોજન* ગુજરાત રાજ્યનાં નગરિકોને સાયબર ક્રાઇમ સુરક્ષા સંબંધે “ સાયબર આશ્વસ્ત પ્રોજેક્ટ” … Read More

Translate »
%d bloggers like this: