તળાજા તાલુકાના નીચડી ગામે 71 માં પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી

તળાજા તાલુકાના નીચડી ગામે 71 માં પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. તેમાં વિશાળ સંખ્યામાં ગ્રામજનો તેમજ વિદ્યાર્થીઓ જોડાયા હતા. આ તકે ગામમાં નવી જન્મેલી દીકરીઓની માતાઓને સન્માનિત કરવામાં આવી … Read More

પંચમહાલ જિલ્લાના ગોધરા શહેર માં રાજ્ય કક્ષાનો ઐથ્લેટિક ખેલ મહાકુંભ નું આયોજન કરવામાં આવ્યુ.

*પંચમહાલ જિલ્લાના ગોધરા શહેર માં રાજ્ય કક્ષાનો ઐથ્લેટિક ખેલ મહાકુંભ નું આયોજન કરવામાં આવ્યુ.* તેમાં રમત ગમત યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રકૃતિ વિભાગ સ્પોર્ટસ ઓથોરીટી ઓફ ગુજરાત તથા વહીવટી તંત્ર અને … Read More

Translate »
%d bloggers like this: