ગઢડા નગરપાલિકા ના પ્રમુખપદે થી રાજીનામું આપ્યું

ગઢડા નગરપાલિકા ના પ્રમુખપદે થી
મુકેશભાઈ હીંહોરિયા નું રાજીનામુ

બોટાદ કલેક્ટર વિશાલ-શુકલા સાહેબ
ને રાજીનામુ આપ્યું

Translate »
%d bloggers like this: