નગરપાલિકા ના પ્રમુખ તરીકે બિન હરીફ વરણી

ગઢડા નગર પાલિકા ના પ્રમુખ પદે

ગઢડા દાદાખાચર ના વંશજ ક્ષત્રિય સમાજ ના

અગ્રણી યુવા આગેવાન પ્રતાપભાઈ ખાચર ની

બિનહરીફ વરણી

Translate »
%d bloggers like this: