શિક્ષણમંત્રીશ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા તા.૧૮ ઓગસ્ટે ગીર સોમનાથ જિલ્લાના પ્રવાસે

શિક્ષણમંત્રીશ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા તા.૧૮ ઓગસ્ટે ગીર સોમનાથ જિલ્લાના પ્રવાસે

   ગીર સોમનાથ તા.૧૬, પવિત્ર શ્રાવસ માસમાશિક્ષણમંત્રીશ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા તા. ૧૮ ઓગસ્ટના રોજ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના પ્રવાસે આવનાર છે. તેઓશ્રી તા. ૧૮-૦૮-૨૦૧૯ના રોજ સાંજે સાગર દર્શન સોમનાથ ખાતે રાત્રી રોકાણ કરશે. ત્યારબાદ તા. ૧૯ ઓગસ્ટના રોજ સવારે સોમનાથ મહાદેવના દર્શન-પુજા કરી રવાના થશે.

Translate »
%d bloggers like this: