એ.સી.બી. સફળ ટ્રેપ

ફરીયાદી :- એક જાગૃત નાગરિક

આરોપી :- વિજય દયારામ ભીલ,
સીનીયર કલાર્ક (વર્ગ-૩), ફુડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ,ભુજ

ગુનો બન્યા :- તા.૦૭/૧૧/૨૦૧૯

ગુનાનુ સ્થળ :- રૂમ નં. ૩૦૬, બહુમાળી ભવન,ભુજ

લાંચની માંગણીની રકમ :- રુ.૫૦૦૦/-

લાંચ સ્વીકારેલ રકમ :- રુ.૫૦૦૦/-

લાંચની રીકવર કરેલ રકમ :-
રૂ.૫૦૦૦/-

ટુંક વિગત :-
આ કામ ના ફરીયાદી શ્રી કેટરીંગ નો વ્યવસાય કરવા માંગતા હોય તેમને ફુડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ માંથી લાયસન્સ મેળવવુ જરૂરી હોય જરૂરી દસ્તાવેજી કાગળો સાથે ફુડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ માં અરજી આપેલ. ત્યાર બાદ થોડા દીવસો બાદ આ કામના આક્ષેપીત લાયસન્સ નુ કામકાજ સંભાળતા હોય તેમને મળી લાયસન્સ બાબતે પુછતાછ કરેલી.,જેથી આ કામના આક્ષેપીતે કહેલ કે લાયસન્સ તૈયાર છે, પણ વ્યવહાર નુ શું ? તેમ કહી લાંચ પેટે રુ.૫૦૦૦/- ની માગણી કરેલી.,જે લાંચ ની રકમ ફરીયાદી આપવા માંગતા ના હોય એસીબી નો સંપર્ક કરતાં છટકા નુ આયોજન કરતાં આક્ષેપીતે લાચ નાં નાંણા ની માંગણી કરી, સ્વીકારી,પકડાઈ જઈ ગુનો કર્યા બાબત.

ટ્રેપ કરનાર અધિકારી :-
કે.જે.પટેલ,
પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર,
બનાસકાંઠા એ.સી.બી. પો.સ્ટે., તથા ટીમ.

સુપર વિઝન અધિકારી :-
શ્રી કે.એચ.ગોહીલ
મદદનીશ નિયામક,
એ.સી.બી. બોર્ડર, ભૂજ

Translate »
%d bloggers like this: