પાલીતાણા હાથીયાઘાર માંથી શિહોર પોલીસ સ્ટેશનના ગેંગ કેસના ગુન્હામાં નાસ્તા ફરતા ત્રણ આરોપી પકડી પાડતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ભાવનગર

ભાવનગર જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી જયપાલસિંહ રાઠોડ સાહેબે ભાવનગર, લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચનાં ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ. શ્રી.વી.વી.ઓડેદરા તથા પો.સબ ઇન્સ. શ્રી.એન.જી.જાડેજા તથા એલ.સી.બી. સ્ટાફનાં માણસોને ભાવનગર શહેર વિસ્તારમાં નાસ્તા ફરતા આરોપીઓ ને પકડી પાડવા માટે સખત સુચના આપેલ.

ભાવનગર જીલ્લામાં અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનમાં ઘરફોડ ચોરીમાં પકયેલ ગુન્હેગારો ઉપર તેના વિરૂધ્ધમાં નોઘાયેલ ગુન્હાનો અભ્યાસ કરી આ આવા ગુન્હે ગારોને ઝેર કરવા માટે એક ગેંગ કેસ તૈયાર કરી આરોપીઓ વિરૂધ્ધ ઇ.પી.કો.૪૦૧,૩૪ વિગેરે મુજબનો ગુન્હો શિહોર પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ કરાવેલ અને તે ગુન્હામાં નાસ્તા ફરતા આરોપી પકડી લેવા સુચના કરેલ,

જે સુચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ આજરોજ ભાવનગર,એલ.સી.બી. સ્ટાફનાં માણસો ભાવનગર પાલીતાણા ટાઉન વિસ્તા્રમાં ચોરીના શકદારો તથા ગુન્હામાં નાસ્તા ફરતા આરોપીઓ ની હકિકત મેળવવા પેટ્રોલીંગમાં હતાં.તે દરમ્યા ન પેટ્રોલીંગ ફરતાં-ફરતાં પાલીતાણા ભૈરવપરા ચોક પાસે આવતા એલ.સી.બી. સ્ટાફના માણસોને ખાનગી રાહે હકિકત મળેલ કે, શિહોર પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગુ.ર.ન- ૫૦૩/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો.૪૦૧,૩૪વિગેરે મુજબનાં ગુન્હાનાં કામે નાસતો-ફરતો આરોપી (૧) ભરત ભવાન પરમાર (ર)ભારત ભરત પરમાર (૩)વનરાજ ભરત પરમાર રહે.હાથીયાઘાર દે.પુ વાસ પાલીતાણા વાળો તેના રહેણાક મકાન ઉપર હાજર છે. તેવી હકિકત મળતા તુરતજ બાતમી વાળી જગ્યા ઉપર આવી તપાસ કરતા બાતમી વાળા ઇસમો મળી આવતા તેને પકડી લઇ તેનું નામ સરનામું પુછતા (૧) ભરતભાઇ ભવાનભાઇ પરમાર ઉવ.૫૫ (ર) ભારતભાઇ ભરતભાઇ પરમાર ઉવ.૨૬ (૩)વનરાજભાઇ ભરતભાઇ પરમાર ઉવ.૧૯ રહે. તમામ હાથીયાઘાર દે.પુવાસ

પાલીતાણા વાળો હોવાનુ જણાવેલ જેથી મજકુરની પુછપુરછ કરતા ઉપરોક્ત ગુનાના કામે તે નાસતા-ફરતા આરોપી હોય તેમ ગુનાની કબુલાત કરતા પોતે આ ગુનામાં સહ આરોપીઓ હોય તેને પકડવાનો બાકી હોય તેમ જણાવેલ.જેથી મજકુર ઇસમોને ઉપરોક્ત ગુનાના કામે CRPC કલમ ૪૧(૧) (આઇ) મુજબ ઘોરણસર કાર્યવાહી કરી શિહોર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફ.ગુર.ન.૫૦૩/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો.-૪૦૧,૩૪ વિગેરે મુજબનો ગુન્હો નોઘાયેલ હોય પોલીસ ઇન્સ. શ્રી. પાલીતાણા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન સોપી આપી આગળની કાર્યવાહી કરવા તજવીજ કરવામાં આવેલ છે.

આ સમગ્ર કામગીરીમાં એલ.સી.બી.નાં પોલીસ ઇન્સ. શ્રી.વી.વી.ઓડેદરા તથા પો.સબ ઇન્સ. એન.જી.જાડેજા ની સુચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ એલ.સી.બી. સ્ટાફનાં હેડ કોન્સ. અનિરૂધ્ધ્સિંહ ગોહિલ તથા જીતેન્દ્રસિંહ ઝાલા તથા પો.કો. કુલદિપસિંહ ગોહિલ ડ્રા હેડ કોન્સ.સુરૂભા ગોહિલ તથા વિગેરે સ્ટાફનાં માણસો જોડાયા હતાં

Translate »
%d bloggers like this: