સીહૉર પોલીસ સ્ટેશનના ગેંગ કેસના ગુન્હામાં નાસ્તો ફરતો આરોપી પકડી પાડતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ભાવનગર

ભાવનગર જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી જયપાલસિંહ રાઠોડ સાહેબે ભાવનગર, લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચનાં ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ. શ્રી.વી.વી.ઓડેદરા તથા પો.સબ ઇન્સ. શ્રી.એન.જી.જાડેજા તથા એલ.સી.બી. સ્ટાફનાં માણસોને ભાવનગર શહેર વિસ્તારમાં નાસ્તા ફરતા આરોપીઓ ને પકડી પાડવા માટે સખત સુચના આપેલ.

ભાવનગર જીલ્લામાં અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનમાં ઘરફોડ ચોરીમાં પકયેલ ગુન્હેગારો ઉપર તેના વિરૂધ્ધમાં નોઘાયેલ ગુન્હાનો અભ્યાસ કરી આ આવા ગુન્હે ગારોને ઝેર કરવા માટે એક ગેંગ કેસ તૈયાર કરી આરોપીઓ વિરૂધ્ધ ઇ.પી.કો.૪૦૧,૩૪ વિગેરે મુજબનો ગુન્હો શિહોર પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ કરાવેલ અને તે ગુન્હામાં નાસ્તા ફરતા આરોપી પકડી લેવા સુચના કરેલ,

જે સુચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ આજરોજ ભાવનગર,એલ.સી.બી. સ્ટાફનાં માણસો ભાવનગર પાલીતાણા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ચોરીના શકદારો તથા ગુન્હામાં નાસ્તા ફરતા આરોપીઓ ની હકિકત મેળવવા પેટ્રોલીંગમાં હતાં.તે દરમ્યાાન પેટ્રોલીંગ ફરતાં-ફરતાં પાલીતાણા શેત્રુજી ડેમ પાસે આવતા એલ.સી.બી. સ્ટાફના માણસોને ખાનગી રાહે હકિકત મળેલ કે, શિહોર પો.સ્ટે. ફસ્ટ ગુ.ર.ન- ૫૦૩/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો.૪૦૧,૩૪વિગેરે મુજબનાં ગુન્હાનાં કામે નાસતો-ફરતો આરોપી કેશુભાઇ ઘારશીભાઇ દેવી પુજક રહે. પાલીતાણા વાળો શેત્રુજી ડેમ પાસે ઉભો છે.

તેવી હકિકત મળતા તુરતજ બાતમી વાળી જગ્યા ઉપર આવી તપાસ કરતા બાતમી વાળો ઇસમ મળી આવતા તેને પકડી લઇ તેનું નામ સરનામું પુછતા કેશુભાઇ ઘારશીભાઇ વાઘેલા/દેવીપુજક ઉવ. ૩૬ રહે. પાલીતાણા શેત્રુજી ડેમ નિશાળ પાસે દે.પુ વાસ જી. ભાવનગર વાળો હોવાનુ જણાવેલ જેથી મજકુરની પુછપુરછ કરતા ઉપરોક્ત ગુનાના કામે તે નાસતો-ફરતો આરોપી હોય તેમ ગુનાની કબુલાત કરતા પોતે આ ગુનામાં સહ આરોપી હોય તેને પકડવાનો બાકી હોય તેમ જણાવેલ.જેથી મજકુર ઇસમ ઉપરોક્ત ગુનાના કામે CRPC કલમ ૪૧(૧)(આઇ) મુજબ ઘોરણસર કાર્યવાહી કરી શિહોર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફ.ગુર.ન. ૫૦૩/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો.-૪૦૧,૩૪ વિગેરે મુજબનો ગુન્હો નોઘાયેલ હોય પાલીતાણા રૂરલ પો.સ્ટે. સોપી આપી આગળની કાર્યવાહી કરવા તજવીજ કરવામાં આવેલ છે.

આ સમગ્ર કામગીરીમાં એલ.સી.બી.નાં પોલીસ ઇન્સ. શ્રી.વી.વી.ઓડેદરા તથા પો.સબ ઇન્સ. એન.જી.જાડેજા ની સુચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ એલ.સી.બી. સ્ટાફનાં હેડ કોન્સ. અનિરૂધ્ધ્સિંહ ગોહિલ તથા જીતેન્દ્રસિંહ ઝાલા તથા ડ્રા હેડ કોન્સ.પ્રદયુમનસિંહ ગોહિલ તથા વિગેરે સ્ટાફનાં માણસો જોડાયા હતાં,

Translate »
%d bloggers like this: