ભાવનગર વિધાનગર પોલીસ લાઈનમાં રહેતા સુખાભાઈ શિયાળ નામના કોન્સ્ટેબલે પોતાના ત્રણ માસૂમ બાળકોની હત્યા કરી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ આસાન વિભાગમાં ફરજ બજાવે છે જિલ્લા પોલીસવડા ,સહિત મોટો પોલીસ કાફલો દોડી ગયો પોલીસ કોન્સ્ટેબલ કરી પોતાનાં ત્રણ પુત્રો ની કરપીણ હત્યા અંગત કારણો સર પુત્રો સાથે થયેલ બોલાચાલી ઉશ્કેરાઈ પુત્રો પર કર્યા તિષણ હથિયાર વડે હુમલો ઘટના બનતા ડી.વાય.એસ .પી સહિત નો કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી ગયેલ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પોતાના જ ત્રણ પુત્રો ની હત્યા કરતાં ચકચાર

ભાવનગર વિધાનગર પોલીસ લાઈનમાં રહેતા સુખાભાઈ શિયાળ નામના કોન્સ્ટેબલે પોતાના ત્રણ માસૂમ બાળકોની હત્યા કરી

ભાવનગર વિધાનગર પોલીસ લાઈનમાં રહેતા સુખાભાઈ શિયાળ નામના કોન્સ્ટેબલે પોતાના ત્રણ માસૂમ બાળકોની હત્યા કરી
પોલીસ કોન્સ્ટેબલ આસાન વિભાગમાં ફરજ બજાવે છે
જિલ્લા પોલીસવડા ,સહિત મોટો પોલીસ કાફલો દોડી ગયો

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ કરી પોતાનાં ત્રણ પુત્રો ની કરપીણ હત્યા

અંગત કારણો સર પુત્રો સાથે થયેલ બોલાચાલી ઉશ્કેરાઈ પુત્રો પર કર્યા તિષણ હથિયાર વડે હુમલો ઘટના બનતા ડી.વાય.એસ .પી સહિત નો કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી ગયેલ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પોતાના જ ત્રણ પુત્રો ની હત્યા કરતાં ચકચાર

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ આસાન વિભાગમાં ફરજ બજાવે છે

જિલ્લા પોલીસવડા ,સહિત મોટો પોલીસ કાફલો દોડી ગયો

 

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ કરી પોતાનાં ત્રણ પુત્રો ની કરપીણ હત્યા

 

અંગત કારણો સર પુત્રો સાથે થયેલ બોલાચાલી ઉશ્કેરાઈ પુત્રો પર કર્યા તિષણ હથિયાર વડે હુમલો ઘટના બનતા ડી.વાય.એસ .પી સહિત નો કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી ગયેલ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પોતાના જ ત્રણ પુત્રો ની હત્યા કરતાં ચકચાર

 

Translate »
%d bloggers like this: