રાષ્ટ્રીય દલિત અધિકાર મંચ ભાવનગર

 

*બ્રેકિંગ ન્યૂઝ*
રાષ્ટ્રીય દલિત અધિકાર મંચ ભાવનગર*

મોડાસા તાલુકાના સાયરા ગામમાં*
જે અનુસૂચિત જાતિ ની દીકરી*
બહેન કાજલબેન ઉપર થયેલ*
સામૂહિક બળાત્કાર & મર્ડર બાબતે*
બીજેપીના ધારાસભ્યએ આરોપીઓ ને*
સમર્થન કરેલ તો તે ધારાસભ્ય ઉપર*
કલામ ૧૨૦ મુજબ ફરિયાદ કરવામાં*
આવે તેવી રજૂઆત કરતાં વિદ્વાન વકીલ*:- અશોક ગીલાતર*
_RDAM જિલ્લા પ્રમુખ*_

 

 

 

Translate »
%d bloggers like this: