ગારીયાઘાર પોલીસ સ્ટેશનના અપહરણ તથા ચોરીના ગુન્હામાં ૧૩ વર્ષથી નાસ્તા ફરતા આરોપી પકડી પાડતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ તથા પેરોલ ફર્લો સ્કોડ ભાવનગર

ભાવનગર જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી જયપાલસિંહ રાઠોડ સાહેબે ભાવનગર,લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચનાં પોલીસ ઇન્સ. શ્રી.વી.વી. ઓડેદરા તથા પો.સબ ઇન્સ. શ્રી.એન.જી.જાડેજા તથા એલ.સી.બી. સ્ટાફનાં માણસોને ભાવનગર શહેર વિસ્તારમાં નાસ્તા ફરતા આરોપીઓ ને પકડી પાડવા માટે સખત સુચના આપેલ.

જે સુચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ આજરોજ ભાવનગર,એલ.સી.બી. સ્ટાફનાં માણસો ગારીયાઘાર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાઠરમાં ચોરીના શકદારોની હકિકત મેળવવા પેટ્રોલીંગમાં હતાં.તે દરમ્યા ન પેટ્રોલીંગ ફરતાં-ફરતાં બાતમીરાહે હકિકત મળેલ કે, ગારીયાઘાર પોલીસ સ્ટેશન ના ઇ.પી.કો. ૩૬૬,૩૮૦ ના ગુન્હામાં નાસ્તો ફરતો આરોપી હિમતભાઇ ચકુરભાઇ પરમાર તથા

નયનાબેન હિમતભાઇ રહે. ચોમલ ગામ તા.ગારીયાઘાર વાળા ભોરીંગડા ચોકડી એ બસની રાહ જોઇને ઉભા છે. તેવી હકિકત મળતા તુરતજ બાતમી વાળી જગ્યા એ આવતા મજકરુ બાતમી વાળો ઇસમ હાજર મળી આવતા મજકુર ઇસમને પકડી નામ સરનામું પુછતા (૧) હિમતભાઇ ચકુરભાઇ પરમાર ઉવ.૩૬(ર) નયનાબેન w/o હિમતભાઇચકુરભાઇ પરમાર ઉવ.૩૪ રહે. ચોમલ ગામ તા.ગારીયાઘાર જી.ભાવનગર હાલ રહે. આસોપાલવ સોસાયટી હાથસણી રોડ સાવરકુંડલા વાળા હોવાનું જણાવતા મજકુર ઇસમની પુછપરછ કરતા ઉપરોકત ગુન્હામાં નાસ્તા ફરતા હોવાની કબુલાત કરતા મજકુરને સી.આર.પી.સી. ૪૧(૧) આઇ મુજબ ઘોરણસર કાર્યવાહી કરી સદર બાબતે ગારીયાઘાર પોલીસ સ્ટેશનમાં માં નોઘ કરાવી આગળની કાર્યવાહી માટે ગારીયાઘાર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફ.ગુર.ન. ૯૧/૨૦૦૭ ઇ.પી.કો.- ૩૬૬,૩૮૦ મુજબનો ગુન્હો નોઘાયેલ હોય પો.સબ.ઇન્સ. શ્રી. ગારીયાઘાર પો.સ્ટે. જાણ કરવા તજવીજ કરાવમાં આવેલ છે.

*આ સમગ્ર કામગીરીમાં એલ.સી.બી.નાં પોલીસ ઇન્સ. શ્રી.વી.વી.ઓડેદરા તથા પો.સબ ઇન્સ. એન.જી.જાડેજા ની સુચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ એલ.સી.બી. સ્ટાફનાં હેડ કોન્સ જીતેન્દ્રસિંહ ઝાલા તથા રાજપાલસિંહ સરવૈયા તથા પેરોલ ફર્લો સ્કોડના હેડ કોન્સ. કિરિટભાઇ પંડયા તથા પો.કો. શકિતસિંહ સરવૈયા તથા શકિતસિંહ ગોહિલ તથા ઇમ્તીયાઝખાન પઠાણ વુમન પો.કો. ધર્મીષ્ઠાબેન દવેરા વિગેરે સ્ટાફનાં માણસો જોડાયા હતાં.*

Translate »
%d bloggers like this: