મહિલાને શારીરિક તથા માનસીક ત્રાસ આપવાના ગુન્હામાં વોન્ટેડ આરોપીઓને ઝડપી લેતી આર.આર.સેલ ભાવનગર રેન્જ તથા રેન્જ પેરોલ ફર્લો સ્કોર્ડ

ભાવનગર રેન્જના નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રીએ ભાવનગર રેન્જના જીલ્લાઓમાં ગુન્હો કર્યા બાદ જુદા-જુદા રાજય તથા જીલ્લાઓમાં આરોપી ભાગતા ફરતા હોય જે નાસતા ફરતા આરોપીઓને પકડી પાડવા માટે ખાસ ઝુંબેશ હાથ ધરેલ હોય જેના ભાગરૂપે આજરોજ આર.આર.સેલ, ભાવનગર રેન્જ તથા રેન્જ પેરોલ ફર્લો સ્કોર્ડના પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટરશ્રી વી.એલ.પરમાર સાહેબના માર્ગદર્શન અને સુચનાથી સ્ટાફના માણસો નાસતા ફરતા આરોપીઓની તપાસમાં હતા દરમ્યાન સ્ટાફના માણસોને મળેલ બાતમી આધારે અમરેલી જીલ્લો બગસરા પો.સ્ટે. ફર્સ્ટ ગુ.ર.નં-૪૭/૨૦૧૯ ઇ.પી.કો. કલમ ૪૯૮(ક) વિ. મુજબના ગુન્હાના કામે નાસતા ફરતા આરોપી

(૧) વિપુલભાઇ રસીકભાઇ દેસાઇ ઉ.વ.૩૨ રહેવાસી-ઓળીયા ગામ, તા.સાવરકુંડલા જી.અમરેલી (૨) ઉષાબેન W/O જીગ્નેસભાઇ ધીરૂભાઇ ઠુંમ્મર ઉ.વ.૨૮ રહેવાસી-ઓમપાર્ક સોસાયટી, નાના મવા રોડ, રાજકોટ (૩) ભારતીબેન W/O મયુરભાઇ નાથાભાઇ કથીરીયા ઉ.વ.૩૫ રહેવાસી-બી/૩૦૩, વરદા રેસીડેન્સી, એલ.પી. સવાણી રોડ, અડાજણ, સુરત વાળાઓને બગસરા બસ સ્ટેન્ડ ખાતેથી ઝડપી પાડી મજકુર આરોપીઓ વિરૂધ્ધ કાયદેસર કાર્યવાહી કરી બગસરા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે સોંપી આપેલ છે.

આ કામગીરીમાં આર.આર.સેલ ભાવનગર તથા રેન્જ પેરોલ ફર્લો સ્કોર્ડના પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટરશ્રી વી.એલ.પરમાર સાહેબની સુચનાથી સ્ટાફના હેડકોન્સ. જીતેન્દ્રભાઇ મકવાણા તથા પો.કોન્સ. જયેશભાઇ ધાંધલ તથા વુમન પો.કોન્સ. કૈલાસબેન આદરોજા વિગેરે જોડાયા હતા.

Translate »
%d bloggers like this: