છેલ્લા બે વરસથી સગીરાના અપહરણના ગુન્હામાં વોન્ટેડ આરોપીને ઝડપી લેતી આર.આર.સેલ ભાવનગર રેન્જ તથા રેન્જ પેરોલ ફર્લો સ્કોર્ડ

ભાવનગર રેન્જના નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રીએ ભાવનગર રેન્જના જીલ્લાઓમાં ગુન્હો કર્યા બાદ જુદા-જુદા રાજય તથા જીલ્લાઓમાં આરોપી ભાગતા ફરતા હોય જે નાસતા ફરતા આરોપીઓને પકડી પાડવા માટે ખાસ ઝુંબેશ હાથ ધરેલ હોય જેના ભાગરૂપે આજરોજ આર.આર.સેલ,

ભાવનગર રેન્જના પોલીસ સબ ઇન્સપેકટરશ્રી ડી.ડી.પરમાર સાહેબ તથા રેન્જ પેરોલ ફર્લો સ્કોર્ડના પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટરશ્રી વી.એલ.પરમાર સાહેબના માર્ગદર્શન અને સુચનાથી સ્ટાફના માણસો નાસતા ફરતા આરોપીઓની તપાસમાં હતા દરમ્યાન સ્ટાફના માણસોને મળેલ બાતમી આધારે સાવરકુંડલા રૂરલ પો.સ્ટે. ફર્સ્ટ ગુ.ર.નં-૧૯/૨૦૧૭ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૬૩, ૩૬૬, પોકસો કલમ-૧૮, વિ. મુજબના ગુન્હાના કામે નાસતો ફરતો આરોપી લાલજીભાઇ શામજીભાઇ મકવાણા જાતે કોળી ઉ.વ.:-૨૨ ધંધો-ડ્રાઇવીંગ રહેવાસી- મુળગામ-સુરજવડી તા.સાવરકુંડલા જી.અમરેલી હાલ-માકણા ગામ, તા.કામરેજ જી.સુરત વાળાને માકણા ગામ, તા.કામરેજ જી.સુરત ખાતેથી ઝડપી પાડી મજકુર આરોપી વિરૂધ્ધ કાયદેસર કાર્યવાહી કરી ગંગાજળીયા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે સોંપી આપેલ છે.

💫 આ કામગીરીમાં આર.આર.સેલના પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટરશ્રી ડી.ડી,.પરમાર સાહેબ તથા રેન્જ પેરોલ ફર્લો સ્કોર્ડના પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટરશ્રી વી.એલ.પરમાર સાહેબની સુચનાથી સ્ટાફના હેડકોન્સ. જીતેન્દ્રભાઇ મકવાણા તથા પો.કોન્સ. જગદેવસિંહ ઝાલા તથા નિતીનભાઇ ખટાણા તથા જયપાલસિંહ ગોહીલ તથા ડ્રાઇવર મહેન્દ્રભાઇ ભુવા વિગેરે જોડાયા હતા.

Translate »
%d bloggers like this: